Teoría de las ideas

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,46 KB

 
Teoria idees: una idea és el + real de la realitat, no es producte mental sinò una realitat objectiva, possibilitem el coneixement.Característiques(universals, immutables,eternes,etc.). Món inteligible: està dividit en les idees matemàtiques, les idees en general i la idea de bé com a perfecció.El món inteligible es la realitat, es immutable, immaterial, perfecte i +real que el mon sensible.Món sensible:són les aparences, el moviment, es material , te multiplicitat, es imperfecte es -real que el mon inteligible. Plató diu que no hi ha idees negatives sino que són la absencia de les idees positive(el mal no existeix,es igual a la absència de be.Anima humana:1) anima racional(individus d'or:filósofs): cap,és la raó i el coneixement, part superior i immortal de l'ànima.2)ànima irascible(individus de plata:guardians):pit,sería l'impuls, la voluntat, els sentiments,es una mica inferior a l'anima racional, es mortal.3)ànima concupiscible(individus de bronze: productors):ventre, seria la supervivencia i els plaers corporals, es mortal i es la mes inferior de l'ànima humana, l'anima racional a de dirigir la resta d'animes, per plató un individu benfet es aquell que pensa abans de fer les coses
Aristòtil:Tipus de coneixement( a)coneixement teòric: es un coneixement desinteresat, no te cap altre sentit que coneixer) La física:estudia el moviment propi dels essers.La matemàtica:estudia els aspectes quantitatius de les coses materials, segons Aristotil, no existeixen les idees matemàtiques, sio que, les matemàtiques són les idees de les coses. La filosofia: estudia l'essència de les coses, allò que les coses só, també estudia l'origen i també allò que tenen en comú tots els éssers. b)coneixement productiu: consisteix en saber un producte segons unes normes(poiesis).c)coneixement pràctic: es caracteritza de com saber, decidir i com actuar en cada circumstància concreta.Tipus de causes:causa material:alló de que està feta una cosa,es el substrat del canvi.causa formal:allo que una cosa es.causa eficient:aquella cosa que provoca un fenomen.

Entradas relacionadas: