Teoria de l'aprenentatge social reforç vicari

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,34 KB

APRENENTATGE PER IMITACIÓ


Dollard i Miller

Diuen que els éssers humans no necessiten respondre directament a un estímul ambiental. Aprenem observant i imitant el que fan els altres. 

Els éssers humans fan servir un reforç social aprenem gràcies a instruccions verbals, imitació i observació.

 I aprenem de reforços interns autorregulació de la conducta.

Bandura

Per imitació l’ésser humà efectua aquest procés d’aprenentatge: 

 • Observa alguna cosa que li crida l’atenció

Aquest tipus d’aprenentatge explicaria 3 tipus de comportament: 

 • Psicomotor (aprendre a conduir)

 • Cognitiu (aprendre a parlar)

 • Social (aprendre a ser pare o mare, a treballar, a ser marit o muller)

La imitació permet 2 tipus de resposta:

 • Aprendre respostes noves

 • Inhibir o desinhibir respostes ja adquirides.

Aquests són aprenentatges de models reals. Amb la televisió tindrem models simbòlics que influeixaran de manera massiva en els patrons imitatius. 


MOTIVACIÓ HUMANA I VIDA AFECTIVA: Maslow


La piràmide consta de cinc nivells que estan ordenats jeràrquicament segons les necessitats humanes que travessen totes les persones.

En el nivell més baix de la piràmide es troben les nostres necessitats més bàsiques, com alimentar-se o respirar. Quan satisfem aquestes necessitats bàsiques, estem omplint la base de la piràmide, i només a al cobrir aquestes necessitats podem pujar a el següent nivell, on es troben les necessitats superiors.

Segons anem satisfent les nostres necessitats més bàsiques, desenvolupem necessitats i desitjos més elevats.

 • Necessitats bàsiques o fisiològiques són bàsiques per a la supervivència de l'individu (respirar, alimentar-se, hidratar-se, vestir-se, sexe, etc).

 • Necessitats de seguretat es busca crear i mantenir una situació d'ordre i seguretat a la vida. (Una seguretat física (salut), econòmica (ingressos), necessitat d'habitatge, etc)

 • Necessitats socials impliquen el sentiment de pertinença a un grup social, família, amics, parella, companys de la feina, etc.

 • Necessitats d'estima o reconeixement són les necessitats de reconeixement com la confiança, la independència personal, la reputació o les metes financeres.

 • Necessitats d'autorealització és el més alt només pot ser satisfet un cop totes les altres necessitats han estat prou aconseguides. És la sensació d'haver arribat a l'èxit personal.

Entradas relacionadas: