Tema magmes 4 ciencies terra

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,61 KB

Magma: barreja de minerals en stat likid "silicats" amb bastants gasos disolts (vapr h20, co2, fluor clor) temperatura 700-1.500 graus. quan es refreda dona lloc a roques ígnies "magmatikes". Viscositat dls magmes: relacionada amb el seu procés de solidificació i amb la dinamica de les erupcions volcanikes, 4 factrs: -Temperatura, cm + elevada - viscositat. -Pressió: comprimeix els minerals i fa magma mes dens i viscos. -Gasos dissols: com + ni ha + pressio, pr tan - dens. -Comprimicio quimica: com + silici + viscos. Localitzem magmes a: el nucli extern i a astenosfera entre 70 i 200 km avall.
Formació magma: -Augment de temperatura: rocxa descendeix a sona de subducció i s fon. -Descens de la pressió: massa rocosa calenta sotmesa a dsns de pressio. -Presencia de fluids: aigua interposa entre silicats fn disminuir punt d fusió. Tipus de magma: segons composicio kimica: -àcids +65%silici, -intermedis 65-50 -bàsics 50-40 -ultrabasica -40. segons el seu origen: --Primaris: ke conserven la composicio d la roca. granitics, i basaltics.
--Secundaris:
mescla- 2 o + magmes 1r es barregen i dnen lloc a 2n. diferenciació- magma refreda lent, alguns es solidifikn i altres canvien composicio assimilació- magmes reaccionen amn rokees k l'envolten, alteren comp kimik.
*Magma al tocar en zones fredes es solidifica originan
rokes magmatikes ke formen les seguents estructures: Dics: quan es solidifica dins eskerdes. Lacolids: aprofita plans destatificació solidifica forman cupula. Lopolits: tmbe, forma de plat. Batolits: grans dimensions com una cupula. Productes volcànics: Lava: magma arriba a la superficie. Gasos: formen columnes de gas, amb vapor daigua, i silicis i co2 perill pr salut. Piroclasts: fragments de lava llençats a laire ke es solidifiken avans de caure. sgons dimensions: -cendres: -2mm tranport vent -lapilli: entre 2 i 50mm sacumulen al con volc -bombes volca: ls+grans, formen escories volcanikes. fenomen estrany, nuvol roents, fan tap ke peta.
Tipus d'erupcions volcanikes: en fiunsio de la viscositat dl magma:com + viscos + lentament flueixi + dificil surtn ls gasoa. index explosivitat volcanica IEV.
Tipus Hawaiana: lava fluida, s diposita n capes i fa colades extenses, con baix i ample, fa volcans en escut iev baix, al fns mari. Estrombolià: lava - fluida, colades - denses explosions moderades, mormen con alt base ampla amb capes de lava. Vulcaniana: colades d lava espeses i lentes, solidifikn rapid, gasos sacumulen a sota i peten, imenses columnes eruptives, cons d'escories petits i alts. Peleana: extemament destructives, s fa un tap al con k fa nuvls roents a velocitat 100km h. Ultrapeleana: magma mlt viscos, no fa colades d lava, expulsa molt material. molt violentament.
Vulcanisme atenuat: riscos posibles: -fonts termals. -fumaroles submarines(fonts termals submarines) - gueisers - volcans de fang - fumaroles emeten gasos o vapor daigua.
-Els volcans es concentren a zones de rift( zones de distencio entre plakes, ke omplen els volcans) i zones de subducció.

Entradas relacionadas: