TEMA 6: La població. La producció i l’activitat econòmica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2 KB

16. RURAL: baixa densitat dedicada a les activitats del sector primari, agrícoles.

17. URBÀ: alta densitat de població i habitants no es dediquen a activitats agrícoles.

18. DENSITAT DEMOGRÀFICA: nombre d’habitants per quilòmetre quadrat en una zona.

19. MOVIMENTS MIGRATORIS: moviments de població fora del seu lloc de residència habitual durant un període de temps superior a un any. Pot ser entre localitats dins d’una mateixa regió, entre regions diferents o països.

20. ENERGIA: capacitat d’un sistema físic per a produir un treball.

21. ENERGIA RENOVABLE: s’obté de fonts d’energia inagotables, contenen una gran quantitat d’energia combustibles fòssils, carbó o gas natural.

22. CREIXEMENT SOSTENIBLE: desenvolupament que té la capacitat de satisfer les necessitats de la generació actual mitjançant el consum de recursos naturals.

23. DESIGUALTAT SOCIAL: s’esdevé quan persones d’un mateix grup social, no tenen els mateixos drets, reconeixement públic o oportunitats en la vida.

24. DISCRIMINACIÓ SOCIAL: diferències de grup o de identitat.

TEMA 7: Els mitjans de comunicació i de transport

25. GLOBALITZACIÓ: procés econòmic, tecnològic, social i cultural a gran escala, que consisteix en la comunicació entre els països del mon.

26. TIC: el conjunt de tecnologies que permeten el almacenament i presentació de la informació.

27. MITJANS DE COMUNICACIÓ: mecanismes o ferramentes a través de les quals es transmet una notícia.

28. MITJANS DE TRANSPORT: son transports que comuniquen diversos punts de poblacions que transporten gent d’un lloc a altre.

COMENTARIO IMAGENES:

Comparar i analitzar les imatges.

2 IMÁGENES:

 • DESCRIPCIÓ DE LES IMÁGENES.

 • ARGUMENTAR CARACTERÍSTIQUES

 • Tipus de paisatge

  • Muntanya
  • Plana
  • Costa
 • Humanitzat

  • Rural
  • Urbà

Entradas relacionadas: