Tema 5: mecanismos de conduccion de movimiento

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,26 KB

·Mecanisme_ conjunt de peces que fan funcio de giatge i transmissio de moviment relacionades amb les froces que actuan en una maquina.
·Transmissio de moviment de rotacio_ es el moviment que es transmet d'un eix a altre a traves de politges o engranatges:
voltes per minut d'un eix: min -1=voltes/min.
voltes per segon d'un eix: seg.-1= voltes/segon.
·Relacio de transmissio: indica la relacio entre la velocitat de rotacio de la roda conduida i la velocitat de rotacio de la roda conductora. i1_2= n2/n1=w1/w2.
·Trasmisio per politges: avntatges: les politges poden transmetre el moviment en distancias grans.
inconvenients: es pot produir un lliscament de la corretja.
·Transmisio de engranatges: els engrantges son dues rodes dentades que giren el engrenatge conductor atraves de less dents de l'engrenatge conduit es obligat a llirar a sentit contrari. n1·z1= n2·z2.
·Tipus d'engrenatges: dent de fletxa, engrentges comics, rectes, corona dentada interior,amb dents elicoides...etc.
·Con de politges: s'utilitza per obtenir diferents relacions de transmissio entre dos eixos.
·Propietats dels engrenatges: no hi han lliscament en les rodes, poden transmetre esforços elevats i ocupan poc volum.
·Transmissio per cadena: incorpora abantatges de els engrenatges:
- engrenatges: facilitat i resitencia de transmissio de moviment.
- politges: distancia entre dos eixos.
·Transmissio de força i potencia en mecanismes de transmissio de moviment de rotacio: una de les funcions apareix quan s'ha aplicat una forca.
SI del moviment; 1newton·metre.
·Potencia: es la rapidesa en que es realtze un treball. P=M·W
P1=P2.
·Manivela-Biela: s'ssa molt en els motors d'explocio i una aplicacio de aquest mecanisme es de transformar un moviment circular en un altre recctilini o biseversa.
·Radiant: es l'angles que compren un arc de circumferencia amb una longitud igual al radi de la circumferencia.

Entradas relacionadas: