Tema 4

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en gallego con un tamaño de 4,67 KB

Mtd stadmtrco-para a aplicaion dst mtodo e necesario 1 antollo stadmtrico e 1a regra graduada xamada mira,k se coloca n pnto xtremoda dist a mdir .antoll astrnomiko-sta constituid x 1a structura n forma d tubo cilindric q lva 2 lntes para consgir nfocar imaxs lnxanas e aumntalas.1a lnte ou sistma d lntes sta colocada no xtrem proxm o obsrvadr e xamase oculare outra no xtrem q apnta o obxto e xamas obxetivo.Ste anteollo pod converters nun d pnteria si s lle acopla ntre as lntes un disco transparnt cunha cruz gravada q serv d referencia para as pnterias.Os centros das duas lntes dtrminn unha liña q s xama eixo optico.O anteollo tn unha forma xeomtric d revolucion xlo q tn un eixo imaxinario xamado eixo xeometrico.O branco tn q coincidr co cntro da cruz filar, ste cntro tn q star situado sobre os eixos citados formando un terceiro eixo xamado eixo d colimacion.colimar-operacion q consiste n por n linea.N topogrfia e apntar a un sinal q utilizmos para mdir anguls e dist e facr q coincidn o cntro da cruz filar co pnto cntral do sinal utilizado Anteollos stdmtrcs- stan basads n principio da stadia e construids a partir ds anteollos astronomics x incorporacion dun disco transparnte marcado cun reticulo d liñas q sinalan as lcturas d mira cndo se realiza a colimacion .A.reicbch-e un anteoll astronmik provist dun rticulo q conten 2 ou mias fios paralelos o fio cntral orizntal segun sexa d 1 ou 2 ctegoria d stadimtros. A.porro- consist n intercalr ntre o obxtivo e o reticulo do anteollo d reichbch 1a lnte converxentea 1a dist d obxetivo menor q a sua dst focal.Utilizase para calculr as dist sn ter q ngadir a cnstante aditiva.Anatalismo- propiedad optica dun stadimetro cuia lnte forma a imaxe da mira na verticl do pnt de stacion o q permite ler diretamnt a dist da mira o cntro d aprello A.nfoq interno-o nfoqe d obxeto a visar para realizalas medicions co anteollo stadmtricrealizabas x dsprazamnto do ocular q iva instalado nun tubo concntrico o portaoxetiv.Acada m8s problmas posto q o dsgast nas gias d dsprazamntprobocaba trcedura no eixo d colimacion causand importants erros.

Mira-regra graduada dividida en m e fraccion d m.As + frecuents stan divididas en cm e dobre cm,tñn 1a lonxitud d 4m.Para transportalas pregans e podn ser parlants ou mudas segun stean ou non as divisions.3mm+-3ppm-un erro constant d 3mm,+ un erro variabl n funcion da dist medida Levantmnts conxunt d operacions necesarias para represntar topograficmnt un terreo Limite p visual a vista umana pode alclzar a percibir sobre papl maginutdes d 1/4 d mm cun erro de prcpcion nn superior a 1/5 mm causas instrumntais=imperfcion ds instrumnts.Persoais=incorrecta utilizacion ds aparats. Naturais= variacions d clima Falta e 1a inexactitud forte ntre o resultad observdo e o vlor real debido a impericia d obsrvadr erros sn inesactituds case smpre invitabls debidas as imprfccions ds aparatos e as limitacions ds sntidos umanos.E.sistmatics (cnstants e variabls)cando proced dunha causa permante.sta causa obriga a comter o errosgun unha dterminada lei q fai q se manteña a mgnitude e o signo do erro E.acidntais cando a causa e fortuita,nn existindo ningunha lei q a avale e tmpouco podmos coñecer a sua mgnitude e signo. 1os errs sstmatiks acumulanse e os acidntais tenden a compensars 2os errs sstmatks producn un erro final proporcional a mgnitude medida e os accdntais nn 3os errs sstmatks podn ser eliminads con facilidad facndo unha correccion no calculo 4os accidntais peqenos son os mais perigosos por ser inevitabls ainda q tenden a compensarse tolerancia valor do erro q nn pode ser sobrepasado por ningun dos erros cometidos

Entradas relacionadas: