TeMa 2 i 3

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,99 KB

 
tes t :una prova mitja´çnt la kual es mesura la cnduct i la capacitat psikica undividu*kestionari:simpemt 1yista preguntes sobe 1tma determinat*proves anomendades psicotecnikes pretenen sotiar aspirrant a un yoc d treball davant una serie d taskes exercicis i kestionaris k a resoldre tnn finalitat mesura aptituds lapersonalitat oels interesos d aspirant.*iregularitats verbals:presenten varicions en el lexema o be en la desinenciano es conjuguen 2on el verb moel ¡*irregularita lexema:tipus ortografic cm el cas dels vrbs-car(trencar,trenco)-çar(comença,començo)-jar(menjar,emnjo)*iregularits d la 1cngujacio:-cnvis ortografics:la i entre vocals d verb cm desmaiar desparareix-canvis lexema:els unics verbs irregularits en lexema anar i estar,el verb estar es iregu en la 1per dl pres indicatiru,a + verbs prsentes diveres arrels vaig,vagi,anava,ves-altres iregula:verbs acabats en iar tnn tonika en i en les prsons dls singular i la percer apersona dl plural,anuncio,anuncies,donar es regu,x tant les formes,donc,dongui,dongues son incorrectes*iregulari 2na cnjuga:-canvis ortografics:el verb infinitiu acabat en re i el lex en vocal porten dieresis en terminacion ia.ies,ien coia,coies,si el lex es tonik no porten*els verbs jeure neixer i treure i peixer alteren la vocal dl lex sgns es tonika o atona kuan arrel atona ecriu amb traiem,trauran*formes puc,cull,presen subj i imperatiu dls verbs poder i voler escriuen am u la- d tmp amb o pugui puguis..podre,podria-canvis lex:cbnsonant velar c(k)en la 1ra dl sing dlpresent indicatiu i la g(g)en el pres imperfet d subj en preterit perfect simple indicatiu i en participi,resolc,resolgui,rsolfgueres*tots els verbs acabats n ndre ldre ier aprendre,resoldre,soler(execpe voler)*tots els verbs k tnn lex acabat en digtong caure creure rirure(exepte verue)*els verbs coneixer (conec)aprareixer(aparec)*altres verbs cm estar dir duc tenir venir poder-verbs virue es unic verb k velaritza sempre en (k) visc visqui-*els verbs k tnn el diftoing acabat en au eu iu ou presenten en el gerundi una seriw d canvis*canvein la u en v deure devent*la u dl diftong desaparexi riure rient*canvien la u x 1o antihiatica creure creient*altres iregularits:els verbs t dos particpis cuit(cuinar)cogut(picar)-els verbs cabre caldre eser i valdre presentes 2 formes en infinitiu caber,cale,ser,caler-no existeix cap ifinitiu eacba en guer ni cap geruni acbat en guent volguenty volguer=volent voler-x saber kie es lex dl gerund un verb x exemole deure cal fuxarse en la 1 o 2 persona dl plural d preen indica devem deuen o b en el pret imper deviua devies *3conjucaco:purs incoatius(majoria lex + eix mprefema) 1as 2as 3aspl:presnt indicatiu subjunit- 2as 3as plu:imperatiur*canvis ortografics:sorti,tosir,osir,colli,escpir o atona u tonica ex:surto,sotim*amb la dieresi:els verbs k tene el lex acabat en vocal porten dieresi-temps k porten dfiereso,present indicatiu,pret imperf,indicatiu,subjunit,pretsimpe,participi ex:conduit //catala nmedieval sxix*edat mitjanca(epoca esplandor dl catala)-sxii ramon llull:1r autor europeu k fa servir 1 yengua popular(catla)x escriure textos cientifics home impotant x la cultura-sxiv:la cancelleria reial:crea un model d prosa no hi ha tetos en catla estan el yati*jaume 1:conkerir reine d valencia i iyes baleras expandeix la corona arago x altes llocs porta el catala a terrs k parlaven arab/sxvi-sxvii:es modifica la corona arago-casteyanitzacio d la noblesa:proboca el retroces d laproduccio literaria en catala-clases populars i la burgesia usen el catla-1776:felip v es venja amb el decret d la nva planta es prohibeix us dl cata a esclota a administracio i la via publica/sxix el romanticisme:-voluntat de retonar el catalka a la categoria d ka yengua literaria:surgeuix la renaixença torna a recuperar el catala-renaixença:recuperar els jocs florals jacint verdaguer:va crear la poesia,angel guimera:,especialista en teatre i nacis oller,especialista en novla/sxx:-1906:i congres internacional d yengua catlana-1907:part d la riba cra el institut de estudis catalans-1913:pompeu fabra publica normes ortografikes de la yengua cata-1918:publica gramatica caltana-1932:publica dicionari gebneral cata-1936/39:cinicia geurra civil/ *curriculum vitae:expresio yatina k ignifica la carrera d la vida actualenbt se na adaptat la grafia al catla i el resultat ha estat ñla forma curiculm*redacio un curriculum:-dades personal:nom cognom,lloc y data naiexemnt adreça telfon d cntacte nif o pasaport i atres dades k es pugui considerar necesaries-formacio:estuids fets tituls obtinguts especificant el yoc on sa cursat(escola,academia,universitat i les dates)es solen escriure en orde cronologic-experienca profesional:feines carrecs k san ocupat en empreses o n s treballar anteriroment-dades cimplementaries:tot ayo k pugi se interes x la plca beca ect x exemple carnet d cnduir-data i signatura:a ora d redactar cal tenir cira d aspectes formals el text a estar escrit ordinador impres en paper d dina4 en una sola cara


Entradas relacionadas: