Tema 13 gallego

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,82 KB

Occidental:Gheada,seseo implosivo(rapas),terminacion -an/-ans:o/a(s) en irman/s.Plural-ns.Pronome Ti.Forma colleches.Areas: Fisterra: Ses.exp, cheismo(usar mucho che).Zonas: Xallas:ditongo ui e vt nos verbos(colliu).Tambre-barbanza:empregase oi e a vogal tematika e.Bergantiña:sin seseo ni cheismo.ditongo oi e vt i.Pontevedresa:fuera cheismo

Central:ditongo oi,terminacion ao,á.irmao,irmá,plural ladrós,xardís. Areas: Mindoniense:pronombres nosoutros e vosoutros no canto nós vós.area lucu-auriense:ista,esta,esto, pronome da tercea persoa do suxeito il.

Oriental:conservacion do u nas formas cuatro,cuando,guardar.terminacion .in no canto de iño.plural en is para as polisilabas agudas rematadas en l no singular.plural cais,ladrois,xardis para os rematados en n no singular.areas:asturaina; l intervokaliko latino (avolo,molin,animales)presenta posesivos meu, tou,sou,mia,tua,sua.terminacion ius,ias.artigo el,a l´.pronome lle/lles llo/llelo.Ancaresa:gheada,vogais nasalizadas(cadêa)palatalizacion do a tonico (irmä),cheismo,dmostrativos estos,esos,aquelos.zamorana: confusion ditongos oi,ou. ausencia ditongo en muto,truta.terminacion iño fronte a in.pronome persoal lle-le para singular e plural.area oriental central:caracteristkas do bloke.

Entradas relacionadas: