TEMA 1 y 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,48 KB

 
L’economia és una ciència en la qual tots ens veiem involucrats, tant si ens agrada com si no.
S’ocupa d’uns recursos escassos per satisfer les necessitats humanes.
*Escassetat física (pobresa): no es poden ni permitir els recursos bàsics, aliment, roba...
*Escassetat econòmica: no es poden permitir luxos. Hi ha límits.
-Universal(afecta a tothom)
-Relativa(només a un sol individu)
Cost d’oportunitat: s.XX neix una corrent filosòfica; Existencialisme; situa l'existència humana al centre de la reflexió.: “estem condemnats a ser lliures”.
El terme “lliure” era: -vols anar al cinema?/o/- Vols anar al cinema?
T’obligaven a anar a un lloc en concret encara que no volguessis.
El cost d’oportunitat és el valor del que renuncio quan trio una cosa.
Les activitats econòmiques serveixen per satisfer les necessitats humanes.
a)PRODUCCIÓ: Elaborar, fabricar, transformar...(EMPRESA)
b)DISTRIBUCIÓ: logística: grans empreses. (EMPRESA)
c)CONSUM: adquirir un bé i utilitzar-lo.
Agents econòmics: són els que fan possible l’activitat econòmica (Empreses, famílies, sector públic).
Necessitats primàries: necessitats que són imprescindibles (menjar, habitatge...)
Necessitats secundàries: necessitats que no són prescindibles (roba, música...)
*sector primàri: ramaderia, agricultura, pesca, mineria.
*sector secundàri: (béns industrials) els béns treballats ( una casa)
*sector terciari: els serveis (el comerç, Hosteleria, oci, sanitat, educació..)Els béns poden ser materials (roba) o immaterials (transport) i els classifiquem en:
*El grau d’escassetat: els béns i serveis lliures són il·limitats, n’hi ha pro quantitat per atendre les necessitats de tothom. (L’aire)
*La funció:
de
consum:satisfer directament les necessitats humanes (cotxe, casa, gelat..)
de
capital: satisfan indirectament (màquines, elements de transport, eines..)
*
Grau de transformació:
intermedis:
els béns no són capaços de satisfer les necessitats.
finals:
són els que estan preparats per ser utilitzats.
*
L’accés als béns: són públics els que tothom pot fer servir (parcs) i privats els que alguna o diverses persones no poden utilitzar.
Factors de producció:
-Recursos Naturals (terra, natura)
-Treball;
físic: mecanitzant// intel·lectual: coneixement + formació.
-Capital;
financeres: diners// físic: béns de l’empresa.
*
Microeconomia: a les econòmiques
- empreses(oferta) -famílies (demanda)
*
Macroeconomia: visió global de l’activitat econòmica; inflació, atur, PIB. (cap empresa en concret):
1) Antiguitat clàssica (Grècia i Roma): patrimoni familiar, àmbit domèstic.
2) E. Mitjana (pensament i activitat de l’home) : religió [noblesa i clergat (paràsits)- camperols (productors)].
Préstec de diners, compra/venta, artesanal.
3) Protestantisme (reforma religiosa): treballar dignifica (Déu beneeix a qui treballa).
4) E. Moderna (s. XVII-XVIII): que fa possible la prosperitat de nacions? - mercantilisme i fisiocràcia.

Entradas relacionadas: