Tema 1 y 2.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,98 KB

Dígrafs:dues lletres q representen un sol so.(gu,guerxo, guineu.qu,que,quilo.ll,palla.rr,carrer.ny,canya.ss,bosa)
Síl·laba:cada cop de veu.(mar,1.ma-re,2.ca-di-ra,3). Normalment,síl·labes=vocals.
Diftongs:
-D.Decreixents:vocals
+i,+u.(flai-re,fei-na,fau-na,teu-la,...).
-D.Creixents:*
u precedida d g ó q i seguida d vocal.(ai-gua,ai-gües,pin-güí, pa-rai-guot,pas-qua,fre-qüent,a-de-quï,quo-ta)
*
i precideix una vocal a principi d paraula(io-gurt,ian-qui,io-de, hiat..).*i ó u entre dues vocals.(no-ia,de-ia,pe-uet,ve-uen,...)
Separació de síl·labes a final de ratlla:
Se separen:
rr,ss,sc,ix,tj,tg,tx,tz,l·l.(sor-ra,ros-sa,jut-ge,...).
No separen:
gu,qu,ll,ny.(gui-neu,mi-llor,ca-nya,qui-lò-me-tre).
Síl·laba tònica i àtona:
-Tònica:cop de veu més fort(es-
ca-la),sustantius,adverbis,adj.
-Àtona:les restants(
es-cala),articles,preposicions,conjuncions.
Diferència entre gènere:
a) s´afegeix una
-a al masculí (noi_noia,avi_àvia).A vegades comporta que l´última vocal es modifiqui(-p/-ba llop_lloba, -t/-da cunyat_cunyada, -c/-ga amic_amiga, -s/-ss ós_óssa, -u/-va hereu_hereva).
b) sustantius acabats en
-e -o -u àtones,cambiats per -a (alumne_alumna,monjo_monja,europeu_europea).
c) tambè afegint al masculí:
-na cosí_cosina,-ina gall_gallina,-essa metge_metgessa.
d) alguns noms femenins tenen terminacions pròpies:
-or/-riu actor_actriu,-òleg/-òloga psicòleg_psicòloga.
e) a vegades el masculí es forma afegint
-ot al femení.(bruixa_bruixot,merla_merlot,dida_didot).
f) corresponen amb arrel diferent:(amo_mestressa, gendre_nora,cavall_euga,ase_somera,boc_cabra,oncle_tia).
g)mateixa forma per els dos gèneres:(el/la bolet
aire,el/la suïcida,el/la florista,el/la gimnasta).
Singular i Plural:
a) normalment afegint una
-s al singular (pare_pares,carrer_carrers).
b) substantius acabats en -a àtona,canvien en -es (casa_cases,dona_dones,dia_dies).
c) molts substantius acabats en vocal tònica afereixen
-ns (mà_mans,pi_pins,carbó_carbons).
d) substantius masculins aguts acabats en
-s,,-x,-ix,-tx,afegint -os (pis_pisos,braç_braços,reflex_reflexos).
e) sustantius acabatas en
-sc,-st,-xt,-ig,tenen 2 forma plural(disc_discs/discos,gust_gusts/gustos,text_texts/textos,passeig_passeigs/passetjos)


Les vocals A/E,O/U.A i la E:en posició àtona es pronuncien amb un mateix so,anomenat vocal neutra.
1- A l´última sil·laba.
a)Masculins en
-e i femenins en -a.
En gral.els substantius i adjectius en singular amb
e si son masculins i amb a si són masculins i amb a si són femenins.
el poble,l´alumne,la dona,l´home,la casa,l´alumna.
*Femenins en
-e:base,febre,imatge,Carme,llebre,classe,...
*Masculins en
-a: -ma,(dilema,drama,idioma,panorama,...) -arca,(monarca,patriarca,...) -ista,(dentista,ciclista,egoista,...) -cida,(suïcida,homicida) -ta,(poeta,profeta,pirata,planeta,...).
b)Plural en
-es.(els pobles,les dones,els cotxes,...).Sovint comporta canvis: -ca/-ques monarca_monarques, -ga/gues groga_grogues, -ça/ces plaça_plces, -ja/-ges platja_platges, -gua/-gües aigua_aigües, -qua/qües pasqua_pasqües.
c)Terminacions verbals:
-a (canta,cantava,torna,...)quan es tracta de l´última lletra del verb i una -e(cantes,cantaves,cantàvem,...)quan es tracta de la penúltima.
2- A l´interior de la paraula:
(p
esar,de pes/passar de pas/peguem de jo pego)
-e :emparar,ànec,enyorança,treball,vernís,sergent,...
-a :ambaixador,rancor,avaluar,davant,assassí,...
O i la U:
1- A l´última síl·laba.
a)noms masculins que acaben amb -o.(carro,ferro,flonjo,ganxo,morro,gerro,suro,toro,porxo,...).
b)són plurals afegint -os.(mesos,feliços,despatxos,calaixos, textos,rojos,...).
c)1ª pers.singular pres.indicatiu,s´escriu amb -o.(menjo,canto,rento,canvio,cabo,penso,surto,...).
-o:capítol,cobrir,escopir,Joan,complir sorgir,torró,embotit,cartolina,polir,títol,botifarra,...
-u:bufetada,subornar,suportar,correu,muntanya,sufocar,...).
L´article:
Masculí: el/l´___els.
Femení:
la/l´___les.La davant de i,u,hi,hu àtones.

Entradas relacionadas: