Tema 1 i 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,93 KB

El fenomen químic és quant canvia l'element. El fenomen físic és quant no canvia l'element. Mètode científic: premeres observacions, establiment d'un projecte, experimentació i recollida de dades, estudi i presentació de les dades i formulació de lleis a partir de les dades. Una teoria és una explicació raonabrle de les lleis. Una llei és un encunciat breu, de caràcter general, sobre les regularitats que s'observen experimentalment a la natura. Gasós: Les substáncies no tenen forma ni volum propis perquè omplen totalment el recipient que les conté. Aquest recipient ha d'estar tancat, ja que els gasos s'expandeixen indefinidament. Els gasos són molt compressibles. Flueixen amb facilitat. Líquid: Les substàncies s'adapten a la forma del recipient que les conté amb una superfície lliure horitzonatal. Els líquids són molt poc compressibles i flueixen. Sòlid: Les substàncies tenen una forma definida i un volum propi. Són difícilment compressibles. boyle i mariotte: P1.V1 = P2.V2 = P3.V3 = constant a temparatura constant cineticomolecular dels gasos. T/K= t / Cº + 273

Entradas relacionadas: