Tecnologia tema: metalls i plastics

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,52 KB

   L'alumini es un metall lleuger tou i resisten d'un especte cris platejat, els seus aliatges con el coure i l'acer.
El coure es un material ductil i mal.leable els seus alliatges son el bronze i els llautons
Els metalls son materials d'origen mineral obtinguts a partir d'un proces de transformacio
L'activitat industrial mitjançant la waul s'obtenen els metalls es apartir dels minerals s'anomena metal.lurgia.
Els aliatges es una barrega d'un metall amb altres metalls o barreges quimiques.
Els metalls es classifiquen en dos grups en metalls ferics i metalls no ferrics.
La fosa i els acers s'obtenen mitjançant tres fases k son: concentracio reduccio i afinament.

-termoplastics: polimers que poden cambiar de forma un cop endurits tantes vegades com es vulgui. termostable: quan ja tenen una forma aquesta es fixe, encara que apliquem calor ja no tornen enrera. elastomer: material molt deformable degut a una força externa. És molt elastic ja que recupera totalment la forma al deixar d'aplicar la força. . procesos de fabricacio amb plastics : termoplasticos: per inyeccion, per bufat, per buit , per estrusion. termoestables: per compresion per impregancion de resines i per inyeccion TIPUS DE TEIXITS I PELLS: teixits naturals i artificials, pells i cuirs naturals i pells sinteticas PROCESSOS TÈXTIL: obtencion de fibres i filat, elaoracion de tehidos i confeccion de peces
residus plastics, reciclatge:
aproxidamadament el 20% dels materials fabricats es dediquen a productes que tenen una vida util molt curta. el reciclatge permet recuperar i reutilitzar novament els materials la quan cosa estalvia consum de materies i energia, alhora de reduir el volum de r5esidus als abocadors. els plastics es poden resiclar facilment
  propietats dels plastics

la principal propietat es la plasticitat. normalment cal escalfal perque la adquireixi. no tots els plastics tenen les mateixes propietats
la lleugeresa: els plastics son lleugers, es a dir, pesen poc en comperacio amb el volum que ocupen
flexibilitat i tenacitat: generalment son fleximbles, amb aspecte de cera i si es golpegen produeixen un so apagat.
la baixa conductivitat: son bonts aillants de la calor i elec.
la resistencia als agents quimic i atmosferics: soportenj molt be el contacte amb els productes quimics, son impermeables i a diferencia dels metalls no s'oxiden

aplicacions

es poden aplicar a tot arreu:
a envasos d'aliments, com ampolles ( PET, HDPE) bosses ( LDPE)
per peçes d'automobils i altres mitjans de transport ( PC, PP, PA)
per fer fibres productes textils com impermeables (PA, PET...)
per a aillants termics i electrics a la industria i als edificis, cables (PE...)
per a carcasses de tota mena de maquines i petits mecanismes (PE...)

tecniques de treball

mes abituals: plegat , l'emmotllament al buit, l'extrusio i injeccio.
plegat: funciona gracies a una resistencia electrica en forma de fil que escalfa el plastic a la zona de plegat. quan el plastic adquireix la temp. que li proporciona plasticitat es treu de la plagadora
emotllament al buit: el motlle es posa en una maquina capaç de fer el buit i escalfar la placa de plastic. un com escafada la placa, es posa en marxa la bomba de buit i el plastic, gracies a la presio atmosferica, s'ajusta al motlle i n'adopta la forma.
insulfacio d'aire a presio: es tracta de que el stub que surty de l'extrusora es tanca dins el motlle partit i s'introdueix aire a pressio, perque les parets del tub s'adaptin al motlle i agafen forma

Entradas relacionadas: