Tecnologia 3º eso examen de recuperacion (2eval.)

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,27 KB

LA ENERGIA I LA SEVA TRANSFORMACIÓ: cridem energia a la capacitat de produir treball. la energia es manifesta com llum, calor, moviment... l'electricitat és la manifestacion que mes s'aprofita en paises industrialitzats a causa de: - la seva facilitat de obtenció . - la seva senzillesa en el transport. - la gran varietat de transformacions a la qual pot ser sotmesa. Per a produir energia electrica vam necessitar el corrent electrica que es pot generar de diverses maneres: - per friccion. - mitjançant recacciones quimicas. - mitjançant la llum. - mitjançant presion. - mitjançant el moviment. GENERACION I TRANSPORT DE CORRENT ELECTRICA. quan es fa passar el corrent electrica per un cable enrro llat a un element metalic, es crea un camp electromagnetic; que és el que es diu induccion electromagnetica. L A DINAMO els elements fonamentals són: - bobina: aquesta formada per un cable enrrollado a un metall i es fa girar perquè generi corrent. - imants: són imants enfrontats entre si. - col·lector: aquesta format per dues semianillos i cada extrem de la bobina va unit a ells. - escombretes: són unes peces que recojen el corrent i la posen a la nostra disposicion. EL ALTERNADOR. el funcionament és el mateix que el de la dinamo però els col·lectors estan formats per 2 anells giratoris, de manera que les escombretes recojen el corrent en un sentit i de vegades en un altre. es coneix com corrent altern. ELEMENTS DE CIRCUIT DE CORRENT CONTINU * generador (pila) * receptor (lampara, resistència, motor....) * conductors (cable) * elements de maniobra i proteccion. PRODUCCION INDUSTRIAL DE CORRENT ELECTRICA la obtencion de corrent electrica en grans quantitats es fa en les centrals electricas i es treu per diversos metodos: - centrals termicas: es basa a escalfar aigua fins que surti vapor

Entradas relacionadas: