Teatre modernista

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,78 KB

 
El teatre Modernista .Els autors modernistas van dur a terme una renovació del teatre paral·lela a la que es feia a París.La renovació teatral del Modernisme va començar amb la representació d’obres de Maeterlinck i d’Ibsen, i de les òperes de Wagner en les quals s’uneixen totes les arts.Comporta un retorn als clàssics de totes les èpoques.Tendència decadentista o simbolista, i d’altres com vitalista o regeneracionista.El teatre simbolista.El teatre simbolista Maurice Maeterlinck, reproduir una atmosfera, un ambient, en un lloc de presentar una acció. Per això, els silencis, les pauses, la plàstica, contribulleixen a crear el misteri d’aquest teatre poètic.El 1893 es va representar a la Festa Modernista celebrada a Sitges una obra seva, La intrusa, traduïda per Pompeu Fabra.Els principals representants catalans de la tendència simbolista són Santiago Rusiñol i Adrià Gual.Santiago Rusiñol .Dramaturg, narrador i pintor, de famílies de l’alta burguesia catalana. Residí un temps a París i quan venia a Catalunya, organitzava les Festes Modernistas de Sitges.Les seves obres teatrals es poden destriar en tres grups,que són:-Obres curtes de caire líric, clarament modernites.-Drames, com l’hèroe, presenta el problema de la degradació moral d’un home.-I comèdies, farses i sainets, com Els Jocs Florals de Canprosa, gènere d’humor I sàtira és on Rusiñol se sentia més comode.El teatre regeneracionista .
L’iniciador del teatre regeneracionista d’idees va ser un noruec, Henrik Ibsen. Les seves obres es caracteritzen per l’anàlisi psicològica dels personatges que es debaten entre les converncions de la societat burguesa, que els impedeixen ser lliures.L’autor català més representatiu d’aquesta tendència teatral va ser Ignasi Iglesias.
Ignasi Iglesias .Les seves primeres obres de teatre plantegen les reinvindicacions socials per reclamar justicia pe als treballadors.Les obres més significatives són El cor de la mare natural, en què uns pares adoptius defensen el seu fill contra la mare natural, defensa el pret de l’amor pe damunt dels codis jurídics. I Els vells, on planteja el problema dels treballadors grans que no es poden guanyar la vida.El teatre d’Iglésias és important perquè va adoptar a l’escena catalana uns temes i unes preocupacions socials que eren actuals.

Prudenci Bertrana
La seva obra més emblemàtica és Josafat, història d’un individu primitiu extret del seu medi natural i trasplantat a la ciudad de Girona on fa de campaner de la catedral.
Marc on es desenvolupa el drama d’aquest personatge és la catedral de Girona, ell és el prototipus d’home primitiu que se sent desarrelat del seu medi i aquest fet provocarà el drama: les relacions amb una prostituta fan que embogeixi i acabi matant-la.
Josafat permet fer-ne dues lectures: una lectura moralitzadora a partir de presentar el càstig com a conseqüència del vici, i una altra en que l’autor se serveix d’una història per fer una novel·la eròtica.

Victor Català
És el seu pseudònim de Caterina Albert. Va escriure sobretot narracions curtes i dues novel·les. Solitud, model de novel·la modernista, hi explica el procés de la protagonista, la Mila, per assolir la llibertat personal después d’haver estat agredida físicament i moralment e un medi natural hostil en què l’ha col·locada el marit.
El medi natural lié s, hostil i benèvol alhora, segons l’estat d’ànim de la protagonista. La dura experiencia que viu Mila fa que al final s’adoni de la seva solitud total.
Josep Pous i Pagès
La vida i la mort de Jordi Fraginals, clou el període modernista. Fraginals, com tots els herois modernistas, és l’home que volgué fer-se el seu destí: contra la tradició familiar contra el pare, contra la fortuna i contra el càncer, al qual s’oposa suïcidant-se.


Continuïtat i renovacióLa narrativa modernista va continuar la tradició novel·lística del final del segle XIX: un marc rural on passava l’acció, clarament romàntic, i alhora una manera de presentar els fets totalment realista.Propistes modernistas, continuació d’aquell costumisme rural.La característica principal és que l’acció passa en un marc natural en què la natura esdevé dominant. Aquesta natura no té sentit romàntic, sinó al contrari: és una natura hostil presentada d’una manera crua i pesimista.La narrativa modernista explica, d’una menra dramàtica, les preocupacions i les tensions entre l’individu i la societat.Els presonatges són persones inadaptades, presoneres de la lluita entre el seu ideal i la realitat.L’altre tipus de novel·la m odernista és la que rep la influència del decadentisme. RAimon CasellasDos llibres de narracions i una novel·la, Els sots feréstecs que es considera la primera novel·la modernista important.Joaquin RuyraVa cursar la carrera de pret, que no ejercí. Administrà les seves propietats rurals.Va escriure només narracions curtes que s’inscriuen, evidentment, però no compartia pas la visió pesimista de l’home i del paisatge.Cal destacar la dèria pera conseguir crear una llengua literària: per això és considerat l’autor que fa de pont entre el Modernisme i el Noucentisme.

Entradas relacionadas: