Tasca tecnica de futbol objectius continguts

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,57 KB

 

Planficació vertical


: és la que reflecteix els objectis i continguts que han d'assolir tots els equips del club (elaborada pel director tècnic)

Planificació horitzontal:

és la que reflecteix els objectius i continguts que ha d'assolir l'equip en la temporada (elaborada per l'entrenador) ->la sessió. Concepció d'objectius de la planificació horitzontal.

Que es planificar?

ANTICIPAR, preveure una seqüencia l'ogica i coherent del desenvolupament de les tasques que ens portaran a aconseguir els objectius prèviament definits.

Analisis de l'esport i l'entorn:

important: 1 coneixer l'esport 2 coneixer la: - filosofia de l'esport, -hores d'entrenament, -material, - instal·lacions.

Diagnosi del nivell del nostre equip

En quin punt ens trobem, -nivell d'equip, -nivell de jugador.

Determinació dels objectius:

Coherent, -realista, -dacord amb planificació vertical.

Programació continguts i mètodes entrenament

 que haig d'ensenyar? Com ho haig d'ensenyar?
periodització de l'entrenament esportiu definir els estats de forma i nivell del joc en funcions d'objectius o formatius.
dissenyar i realització microcicle i sessió.

Avaluació de l'entrenament

 objectius proposats = objectius assolits.
PROGRAMACIÓ DELS OBJECTIUS objectius: equip i individuals.

Periodització dels objectius:

 avaluació com a eina de reajustament. RESUM:

Planificar:

 organitzar el treball segons un pla d'entrenament. -> definir objectius:
 d'equip i individuals -> perioditzar:
 distribuir i ordenar els objectius a assolir en el temps -> avaluar:
 comprovar si s'assoleixen o no els objectius. (i torna a planificar).

Objectius:

Es que esperem que aconsegueixin el jugador/a un cop acabat el procés d'ensenyament. - que tenen: donen una visió clara del fi a aconseguir, ajuden a triar la millor tasca, ajuden a la planificació, millor avaluació de l'alumne i l'entrenador.

Característiques dels objectius:

realistes -> estar adaptats ->màxim de concrets -> (torna a reliastes).

Formulació dels objectius:

 part fonamental objectiu= subjecte + conducte(verb) + contingut. Ex: "que el jugador aprengui a guanyar i a perdre" (obj. General), ex: "que domini l'entreno a cistella perdent un pas a l'acabar l'entreno" (obj. Especific) ex:"que fiqui un 80% d'entrades" (obj. Operatiu)

Que són els continguts:

 són els coneixaments oràctics i teorics que hem d'ensenyar els entrenadors i que han d'apendre els jugadors per optimitzar la seva formació. Els jugadors han d'assimilar els continguts, per tal de incoporar les seves habilitats de forma creativa i eficient en diferents moments del joc.

Tipus de continguts:


Continguts coordinatius

Tècnica individual.

Continguts cognitius

Tactica individual i tàctica col·lectiva.

Continguts condicionals:

qualitats físiques, continguts psicològics:
Concentració, dinàmica de grup, motivació...

AVALUACIÓ:

 PRINCIPIS: -s'ha de fer de manera continuada, - les eines d'avaluació han de tenir un ventall ampli (tecnic, tàctic i psicologic) -conjunta amb tots els membres que intervenen el el procés d'aprenentatge. -avaluar per canviar. Eure si hi ha errades en el procés, quines són i com es poden corregir.

Tipus d'avaluació:

 METODE OBJECTIU: tests i proves mesurables, no hi ha judici entrenador i s'ha de dur un registre, s'apliquen a aptituds tecniques, físiques i destresses. METODE SUBJECTIU: es basa en l'experiencia de l'entrenador, judici entrenador és el element determinat, mètode més utilitzat: observació tècnica de la tecnica.

METODE MIXT:combinació dels dos mètodes.

Tipus d'avaluació segons el moment de la temporada:

 

Inicial:

per saber el nivel dels jugadors i per determinar objectius

. Progressiva o formativa

Es basa en obervació entrenador i detrmina el grau que s'assoleixen els objectius.

Final:El procés d'enregistrament de la informació:


 

Registre descriptiu

Es fa una descripció del que s'ha observat.

Llistes de seguiments:

es valora si el jugador es capaç de fer o no una cosa (es valora amb si o no)

Escales de puntuació:

es valora amb un molt bé, bé, normal, suficient... (amb una escala numerica del 0 al 5)

Escales gràfiques:

s'assemyala en un gràfic el nivell o grau assolit. Ex: percentatges.

Escales descriptivas:Tipus de dades:


 dades personals dels jugadors -> dades tecnic-tactiques. -dades antropomediques: dades físiques, dades estadístiques, dades psicologiques, historial metge.

Entradas relacionadas: