Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,12 KB

 

TEMA 3.

Els atles a l’escola


Rabella, J.M

Un atles pot convertir-se en un suport molt enriquidor. Un atles escolar és una eina de treball que ha de ser funcional, transportable, didàctica, adequada a l’edat de l’usuari, i que ha de reunir els requisits següents:

Aspectes generals:


Estructura coherent, senzilla i familiaritzable. Presència de fotografies només en casos justificats, i sempre amb peus documentats.

Mapes generals:


Cartografia neta, atractiva i agradable. Orientació homogènia amb el nord a la part alta del full.

Mapes temàtics:


Amb títol i bona especificació del tema. Textos explicatius breus, amb dates, fonts i altres dades necessàries.

Índexs i apèndixs:


Índex general breu i ben estructurat. Índex gràfic per al conjunt dels mapes generals sectorials.

Estratègies d’utilització dels atles:


1. L’atles escolar ha d’estar sempre a l’abast de la mà de l’estudiant, disposat a facilitar qualsevol consulta


2. En l’estudi de geografia, història i ciències socials resulta imprescindible tenir a la vista els mapes generals i temàtics dels territoris tractats, evitant la nefasta sensació que els esdeveniments es produeixen sobre un buit abstracte.


TEMA 3.

Decisions sobre l’ús dels mapes

.

Calaf, R

Un mapa és la representació en forma proporcionada d’un territori, on les informacions s’expressen de manera selectiva, simplificada i convencional. Tot mapa es construeix perquè en ell sigui possible donar resposta a uns objectius d’identitat, de localització, de distància, de direcció..

Tot mapa compleix amb unes funcions importants: la d'emmagatzemar informació i la de localitzar entre coordenades els objectes que cartografia.

Els professors que segueixen el model tradicional, fan servir el mapa per emfatitzar la identitat i la localització. Aprenentatge de l'alumne memorístic. Ex: mapa mural

Els professors que segueixen el model pràctic, fan servir un mapaper fomentar l'aprenentatge per descurbimient. Saber formatiu. Ex: mapa topogràfic és un bon instrument.

Els professors que segueixen el model tècnic, fan servir el mapa per desvetllar conceptes de la geografia econòmica i de la geografia quantitativa. Molts alumnes poden trobar dificultats de comprensió.

Els professors que segueixen elmodel crític, fan servir el mapa per desvetllar problemes de l'anàlisi sociopolític de la realitat. Fomenten el pensament crític.

Entradas relacionadas: