Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,31 KB

L’organització del treball:


1treball cooperatiu: finalitat comuna. Cada individu aoprta els seus propis punts de vista i se sent part del grup. 2treball col·laboratiu: posar en comú coneixements per construir un coneixement comú utilitzable globalment. 3treball per projectes i objectius: organització del treball per equips. (menys treballadors fixes, treballadors contractats per projectes, coneixements i experiència compartits, treball ben definit, menys despatxos individualitzats)freelance: autònoms sinergia:
valor del treball en equip.

Gestió per competències:

ha de tenir en compte saber i voler fer. intel·ligència emocional:
capacitat per reconèixer sentiments i saber gestionar-los.


Capacitat

Tipus de capacitats

(arrb)tipus d’intel·ligència

capacitat per veure

Autoconsciència conèixer sentiments propis, i l’efecte que tenen.

Personal

com i què volem.

Autoregulació manejar sentiments i emocions pròpies.Motivació sentir impulsos per assolir objectius.

Social

Capacitat per entendre altres 

Empatia reconèixer sentiments aliens.
Habilitats socials gestionar les relacions.

motivació laboral:conjunt d'estímuls que rep la persona treballadora que la guien a actuar de manera determinada al treball.RRHH:utilitza una sèried’eines que donen un estímul (diners, bon tracte, expectatives de futur, reconeixement de la feina, col·laboració a la feina).

Entradas relacionadas: