Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 18,43 KB

3. El sector terciari

El sector terciari ha experimentat un creixement ràpid a Espanya des de la fi del Segle XX i s’ha convertit en el més rellevant de la nostra economia.

 • El darrer a desenvolupar-se

 • És el que ha adquirit més importància, sobretot als països rics.

 • El seu valor és un indicador important per conèixer el grau de desenvolupament i el nivell de vida d'un país

 • Inclou activitats com l'educació, la sanitat, el comerç, el transport, el turisme, etc. Que serveixen per millorar la qualitat de vida de les persones. 

 • En l'actualitat és pràcticament impossible viure al marge de l'activitat comercial. El comerç té una dimensió i una intensitat tan grans, que es desenvolupa a escala planetària i és un dels factors principals del desenvolupament econòmic mundial

Als països rics, el turisme ha tingut un creixement espectacular. Això ha estat possible gràcies a la millora de les economies familiars, als beneficis socials i al desenvolupament dels transports.

3.1. Les activitats terciàries

• El sector terciari inclou les activitats que no produeixen béns materials, sinó que presten serveis.

La societat de la informació ha suposat l'expansió més gran del sector (la revolució del sector terciari/Quaternari).

• El terciari superior o Quaternari inclou serveis relacionats amb els avenços científics i tecnològics.

3.2 El comerç

El comerç consisteix a la compra i venda de mercaderies per a satisfer les necessitats de la població.

Està molt estés, encara que té més implantació a les àrees urbanes i en les que tenen un nivell de renda més elevat. En les últimes dècades, el comerç interior ha experimentat una reestructuració important :

 • La modernització, impulsada pels nous hàbits de consum.

 • L’expansió de centres comercials, grans superfícies, hipermercats i noves formes de comerç (compra per Internet...)

 • La crisi del petit comerç, que té dificultats per a competir amb les grans  superfícies comercials.  

3.3 El turisme

• El turisme és una de les activitats terciàries amb un creixement més gran en els països desenvolupats i una font de riquesa per a l’economia de molts països.

• Les causes del desenvolupament del turisme són: 

 • la disponibilitat de més temps lliure, la generalització de la setmana laboral de cinc dies, les vacances pagades i les pensions de jubilació, i les millores en el transport.

• Els fluxos del turisme es donen, sobretot, en els països desenvolupats. 

• El desenvolupament del turisme produeix en el país receptor:

Efectes positius (aporta ingressos, crea llocs de treball i dinamitza altres sectors econòmics).

Efectes negatius (augmenta els preus i l’especulació del sòl, crea treballs de poca qualificació i mal remunerats i també provoca greus impactes ambientals).

El turisme ha experimentat un gran desenvolupament al nostre país des de la dècada del 1960 a causa de diversos factors

3.3.1 Turisme de platja o litoral

La demanda es concentra als mesos d’estiu, a excepció de les Canàries pel seu clima suau durant tot l’any. En algunes àrees turístiques, molt saturades en certes èpoques de l’any i amb  infraestructures antiquades.

3.3.2 Noves modalitats de turisme

Entre aquestes noves modalitats de turisme destaquen:

 • Turisme de natura

 • Turisme artisticocultural

 • Turisme esportiu

 • Turisme de congressos i convencions

Entradas relacionadas: