És la suma del valor de tots els béns i serveis produïts en un país durant un an

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,13 KB

 

Macroeconomia


S'encarrega de l'estudi de L'economia en el seu conjunt. Té com a propòsit obtenir una visió simplificada De l'economia, però que alhora permeti conèixer i actuar sobre el nivell de L'activitat econòmica d'un(o molts) país Determinat.

Política macroeconòmica:

està integrada pel conjunt de Mesures governamentals destinades a influir sobre la marxa de l'economia en el Seu conjunt. Els objectius clau són: el creixement de la població, l'ocupació i L'estabilitat de preus

.Polítiques

>política monetària:
Compren Les mesures del
Banc Central orientades a controlar la quantitat de diners i les Condicions de crèdit.

Política fiscal

Comprèn les decisions del Govern Sobre el nivell de la despesa pública i els impostos i altres ingressos.

PIB:

és el valor monetari total dels béns i serveis fiscals produïts per Al mercat durant 1 any donat, dins de les fronteres d'un país. Quan es mesura el PIB no es conten els béns i Serveis produïts al país, sinó únicament els que venen als usuaris finals;només S'inclouen els produïts l'any en qüestió; només s'inclouen els que es produeixen Per al mercat durant 1 any i dintre de les fronteres d'Espanya.

Consum(C):


és la part del PIB adquirida Per les famílies com a usuaris finals.

Inversió privada(I):

és la suma de La planta i equip comprats en les empreses(magatzems,fàbriques...), la Construcció residencial, i la variació d'existències.

Despesa pública(D):

és la que duu A terme el sector públic en béns i serveis. Comprèn totes les despeses del Sector públic destinades a pagar la nòmina dels seus empleats més els costos Dels béns(carreteres,ferrocarrils...) i els serveis(financeres,sanitaris...) que Compra el sector privat.

Exportacions netes(XN):

són la diferència entre les export. I les Import. De béns i serveis.

PIB nominal

D'1 Any es mesura utilitzant els preus corrents d'aquell any.

PIB real

Es calcula utilitzant els Preus constants, que són els vigents en un any base determinat(+fiable, elimina L'efecte dels preus).

Índex de Preus de Consum(IPC)

Representa el cost d'un cistell de béns i serveis consumit per una família Mitjana. El Biaix de l'IPC pot ser degut a: Canvis de qualitat, béns nous, substitució de productes, o de botigues.

Deflactor del PIB

És el preu del PIB.

PNB

És la producció que S'obté amb el treball i capital situat dins del país.

Depreciació

És L'estimació en € del grau en què s'ha exhaurit l'equip de capital en un període Determinat(D=PNB-PNN).

Renda nacional

Són les rendes totals que reben el Treball, capital i terra i es calcula restant la depreciació i els impostos Directes del PIB.

Demanda agregada


Es refereix a la Quantitat total que estan disposats a gastar els diferents sectors(famílies, Empreses, sector públici exterior) de l'economia durant un període de temps.

Oferta agregada

És la quantitat total de béns i serveis que les empreses D'un país estaan disposades a produir i vendre en un període determunat, tenit En comte els preus, la capacitat productiva, els costos i les condicions de Mercat.

Inflació de la demanda

És l'originada en el costat de la demanda Dels mercats com a consequència d'un augment de la demanda agregada, fet que Provoca un agument del producte real i del nivell general de preus.

Inflació De l'oferta

Originada com a consequència d'un augment de costos, provocada Per una pertorbació de l'oferta.

Teories explicatives

>economistes Clàssics:
La desocupació és "voluntària", ja que aquesta desapareixeria si Els treballadors acceptèssin reduir els seus salaris fins al nivell d'equilibri.

Economistes Keynesians

La desocupació per sobre de la friccional és "involuntària", perquè es Déu al fet que el nivell de la demanda agregada és Insuficient.

Cicle econòmic


1.Tendencia Creixent(evolució de la producció potencial a llarg termini) 2.Cicles econòmics( Fluctuacions respecte a la tendència amb una durada variable de +1any) 3.Variacions estacionals(durada fixa i inferior a l'any) 4. Variacions Aleatories o irregulars./ cicle econòmic:
fluctuacions del PIB i de L'ocupació entorn una tendència en què es poden apreciar unes fases D'expansió(-desocupació) i unes altres de recessió(+desocupació).

Fluctuacions cícliques:

solen tenir l'inici en una fluctuació de la Despesa, que en un primer moment afecta un o més sectors i més tard es trasllada A altres.

Entradas relacionadas: