Sucs gàstrics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,12 KB

Els òrgans de l'aparell digestiu

L'aparell digestiu és format per un tub llarg amb dos orificis que el comuniquen amb l'exterior i per diversos òrgans i glàndules que produeixen sucs digestius. El camí de l'aliment dins el tub digestiu comença a la boca.
La digestió comprèn processos mecànics i químics i consta de diverses fases.
Menjar és una necessitat que té com a finalitat l'obtenció de matèria i energia, imprescindibles per fer qualsevol activitat, com caminar o pensar, i per mantenir la temperatura de l'organisme, créixer, desenvolupar musculatura, etc.

La digestió bucal

La digestió bucal comença a la boca amb la masticació
. L'aliment s'esmicola —digestió mecànica— per tal que els sucs digestius actuïn amb més eficàcia —digestió química. La llengua barreja el menjar amb la saliva.
El resultat és una massa compacta anomenada bol alimentari.
La saliva, formada a les glàndules salivals, conté substàncies de defensa contra microorganismes i enzims que comencen a fragmentar químicament l'aliment i el converteixen en substàncies més senzilles. En el procés de deglució, el bol alimentari passa a través de la faringecap a l'esòfag, i d'aquí cap a l'estómac, per on entra a través d'una vàlvula reguladora, el càrdies.

La digestió estomacal

L'estómac té una capacitat d'uns dos litres i mig i està recobert internament de glàndules estomacals que secreten el suc gàstric, format per enzims i àcid clorhídric. Aquest suc descompon el bol alimentari i trenca les proteïnes i els greixos en estructures més senzilles. A més, l'àcid clorhídric és bactericida.
L'aliment es converteix en una massa líquida i espessa, elquim.
El quim passa a l'intestí prim a través d'una altra vàlvula de la paret estomacal, el pílor.

La digestió intestinal

Un cop dins l'intestí (o budell)
prim
, el quim rep l'acció d'altres sucs, alguns produïts pel mateix budell i d'altres procedents del fetge (la bilis
) i el pàncrees (el suc pancreàtic)
.
El quim es converteix en un líquid lletós anomenat quil, el qual és absorbit per les parets de l'intestí prim i introduït als capil·lars sanguinis.

L'absorció es produeix en les anomenades vellositats intestinals, uns replegaments de la paret interna del budell que augmenten la superfície d'absorció.
Les substàncies que no són absorbides van a parar al'intestí (o budell)

Gros

Allí s'absorbeix l'aigua, es compacta el quil i, gràcies a la participació de bacteris intestinals simbionts, es formen les femtes, les quals són defecades a través de l'anus.

Entradas relacionadas: