Substitució pronominal

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,7 KB

 

Substitució pronominal

3.1 El CD
- Es reconeix perquè és la cosa feta, vista, Demanada... (L'Oriol veu una pel·lícula- la pel·lícula és la cosa vista). I a Més admet la transformació a passiva: La pel·lícula és vista per l'Oriol).
- El CD s'introdueix sense preposició. (Estimo el noi. Veg la noia). Va Amb preposició: davant d'un pronom personal tònic (tu, ell...), davant els Pronoms (tothom, tots, ningú), en l'expressió l'un a l'altre, davant D'infinitiu i en casos d'ambigüitat.
- Substitució pronominal 
*El, la, els, les ---> SN determinat amb article, demostratiu o Possessiu. Ex. Deman els seus mitjons. Els demano. * En ---> SN no Determinat. Ex. Demano llibres- En demano.

*Ho ---> Això, allò, oració subordinada -  Ex. Vull això- Ho vull /Vull que vinguis- Ho Vull.
3.2 EL CI
- El CI és el receptor de l'acció verbal. Escric una carta a l'avi.
- Es reconeix perquè sol anar darrere del CD i s'introdueix amb les Preposicions "a" o "per a". Compro segells per als nebots.
Substitució Pronominal: 
LI singular (masculí o femení) -li. Compro això a en Joan. Li compro Això.
ELS plural (masculí o femení) -els. Pago el rebut a les veïnes. Els pago el Rebut.
*** Combinació CD determinat (El, la , les , les ) +CI singular (li)
A) el pronom li es transforma en "hi"  B) i l'ordre s'altera CI+CD ---> CD+ CI. 
Dono l'oli al noi- L'hi dono  Dono la caixa al noi-La hi dono.
3.3 El CRV o C PREP.
- Per a identificar-lo, cal fixar-se en el verb per comprovar si demana La preposició. 
A: accedir, contribuir, procedir, renunciar, acostumar-se, arriscar-se, exposar-se, Dedicar-se...
DE: recordar-se, oblidar-se, adonar-se, riure's...
EN: entossudir-se, tardar, vacil·lar, afanyar-se, pensar...
AMB: avenir-se, adir-se

*Cal tenir present que les preposicions canvien davant L'infinitiu, només admet "a" o "de". I que les preposicions Cauen davant la conjunció "que". S'adona (de) que fa tard.
- Substitució pronominal: 
En- introduït per la preposició DE. 
Em burlo dels amics- Me'n burlo.
Hi- introduït per altres prep. Excepte "de". 
Accedeixo al càrrec. Hi accedeixo.
3.4 L'ATRIBUT
- S'ajunta a verbs copulatius (ser, estar, semblar, parèixer). El verb Només fa d'enllaç entre el subjecte i l'atribut. L'Anna és tímida.
- Es pot reconèixer perquè concorda en gènere i nombre amb el subjecte quan es Tracta d'un adjectiu. La carretera és costeruda. A més assenyala una qualitat i Si s'elimina el verb, queda un sintagma nominal- La sabata és de pell- La Sabata de pell.
- L'atribut es pot introduir amb preposició o sense. El color és pàl·lid. El Camíó és de gran tonatge.
- Substitució pronominal:
El, la, els, les - substantiu determinat. 
Ell és el geni.-Ell l'és.
Ho- substantiu indeterminat. 
És arquitecte.- Ho és. En- per emfasitzar.  Que n'és de ximple.
3.5 EL PREDICATIU
- Complementa alhora al subjecte+verb ( En Quim anava cansat) o al Verb+CD (Duu la camisa bruta).
- Es pot reconèixer perquè va amb verbs com "restar, mantenir-se, quedar, Parèixer, mostrar-se, tornar-se, esdevenir, posar-se, viure, caminar, dur, Caure, morir, trobar...". El trobo trist. I a més concorda amb el subjecte O el CD- Els nois es mantenen tensos.
- Pot introduir-se amb preposició o sense. El prenen per inútil. Corria Espantat.

- Estructura: Adj. S'ha tornat impertinent. / Participi. En Xavi s'ha trobat marginat. / S. Prep.
El prenen per idiota.
- Substitució pronominal:
Hi- generalment sempre. Ex. Viu estressada- Hi viu.
En- Amb els verbs "elegir-se, dir-se, fer-se, nomenar" i Semblants. 
Em dic Josep- Me'n dic. Me'n sento tant, de trista!

3.6 EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL
- Afegeix circumstàncies a l'acció verbal (lloc, Temps, mode, quantitat, companyia, instrument, direcció, causa, finalitat, Condició i concessió).
- Per a reconèixer el tipus cal fer la pregunta adequada: On?-lloc / Quan?-temps/ Com?-mode/ Quant?- quantitat/ Amb qui? Companyia/ Amb què? Instrument/ Cap on?- direcció (corria contra direcció)/ A causa de què? Causa (No vindré perquè estic ocupat)/ Amb quina finalitat? Finalitat (No li diu que Marxa a fi que no pateixi)/ A condició de què? Condició (Si no feu bé l'examen, No podreu aprovat)/ Malgrat quin obstacle? Concessió (Malgrat tots els Accidents, l'excursió va ser un èxit).
-S'introdueixen amb o sense preposició (Vaig a Badalona), amb una locució Preposicional (No hi anaren a causa de la pluja), amb una conjunció (Hi anirem Quan sigui l'hora) i amb una locució conjuntiva (Després que hàgim esmorzat, Caminarem).
- Substitució pronominal: 
En - CC introduït per la prep DE. 
Vinc de París. En vinc.
Hi- CC introduït per una altra prep excepte "de". 
Vaig a Barcelona. Hi vaig.

*Els CCMode se substueixen sempre per HI (vagin amb Prep "de" o no). 
Parla malament- hi parla/ Camina de genolls - Hi camina.

RESUM DE LES FUNCIONS DELS PRONOMS FEBLES

Me, nos


CD i CI que tenguin com a referents la 1ª persona

Te, vos


CD i CI que tenguin com a referents la 2ª persona

Se


CD i CI de 3ª persona reflexiu o recíproc

Lo, la, los, les


CD determinat per article, demostratiu o Possessiu. Atribut del verbserdeterminat per article, demostratiu o Possessiu

Li, los


CI

Ho


CD de caràcter neutre. Atribut dels verbs Ser, estar, semblar,parèixer.

En


S no determinat o quantificat. CD no Determinat o quantificat. CRV regit per la preposicióde.
CC de Lloc regit per la preposicióde.
Complement del nom (CN) o de L’adjectiu (CADJ)

Hi


CI singular, quan va combinat amblo, la, los, les.
CRV regit per preposició que no siguide.
CC (amb restriccions). Atribut del verb estar I altres. Complement predicatiu (CP)

Combinacions binàries de pronoms febles

El (CD)


La (CD)


Els (CD)


Les

(CD)

Li

(CI)

Els (CI)


En

Hi

Ho

Em

Et

Ens

Us

Em

-me’l

-me-la

-me’ls

-me-les

-me-li

-me’ls

-me’n

-m’hi

-m’ho

Et

-te’l

-te-la

-te’ls

-te-les

-te-li

-te’ls

-te’n

-t’hi

-t’ho

-te’m

-te’ns

-se-us

Es

-se’l

-se-la

-se’ls

-se-les

-se-li

-se’ls

-se’n

-s’hi

-s’ho

-se’m

-se’t

-se’ns

Ens

-nos-el

-nos-la

-nos-les

-nos-les

-nos-li

-nos-els

-nos-en

-nos-hi

-nos-ho

Us

Vos-el

-vos-la

-vos-els

-vos-les

-vos-li

-vos-els

-vos-en

-vos-hi

-vos-ho

-vos-em

-vos-ens

Li (CI)


-l’hi

-la-hi

-los-hi

-les-hi

-li’n

-li-hi

-li-ho

Els (CI)


-los-el

-los-la

-los-els

-los-les

-los-en

-los-hi

-los-ho

El (CD)


-l’en

-l’hi

Els (CD)


-los-en

-los-hi

Entradas relacionadas: