Substantzia motak loturen arabera

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,96 KB

         Konposatu ¡onikoak - Konposatu kobalente molekuiarrak- Konposatu kobalente atomikoak-Metalak
Kristaleko partikulak Katioiak eta anioiak Molekulak Atomoak Katioiak
Ageri diren indarrak Lotura ¡onikoak Lotura kobalente inter-molekularrak. Lotura kobalenteak Lotura metalikoak
Indar in­te rmolekuJarrak.
Fusio-puntuak 600? 274 400 1200 3600 -39 3400
Disolbagarritasuna Ur eta beste disolbatzaile Apolarrak apolarretan polarrak Disolbaezinak Disolbagarriak
polarretan polarretan beste metal urtuetan
Eroankortasun elektrikoa Disoluzioan edo Apolarrak ez, polarrak pixakat Ez Eroale onak
urturik bai solidoan
Beste ezaugarri batzuk Egonkortasun han-diko sare kristalino-ak eratzen dituzte. Konposatu ionikoen disoluzioak horien disoziazio ionikoa sortzen du. Gogorrak eta hauskorrak.-- Baldintza arruntetan gasak, likidoak edo so-lidoak izan daitezke. Fusio- eta irakite-puntu baxuak dituzte, zeren funditzean edo irakite-an erakarpen intermo-lekularrak apurtzen baitira soilik.-- Solidorik gogorrenak dirá, loturak oso egon-korrak izatearen ondorioz. Ez dirá elektrizitatea-ren eroaleak, ez baitu-te ioirik, eta bestalde, balentzia-elektroiak zehazki kokaturik bai-taude, desplazatzeko askatasunik gabe.-- Fusio-puntuen balio aituenak trantsizio--serieetako metalei dagozkie.Dentsitate altuak di­tuzte, egitura trinko-en ondorioz.
Propietate mekaniko onak: zailak, hariko-rrak eta xaflakorrak dirá.

Entradas relacionadas: