SP, Contr, sustit, resp

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,6 KB

Suj pas: a kien la L le impon ls oblig tribut, sea contrib o sustit. Dbn vnir cnfigur2 x L; Asumn 1 OT legl, slo srán ls q la L dsign cm tals; Asumn la posΦ deudor dla OTP y dls oblig formals inhernts; Se diversif n 2 clas: cntrib y sustit, 5 Nunk pierd la cndiΦ d suj pas kien repercut l trib(36.1). Contr: 36.2 SP q realiz l HI. El contr s l realizdr dl HI dl q nac la OTP; amparad x l ppio d RdL 31.3CE; Nunk pierd su condic d contr aunq traslad l imxt dla cuot trib a otrs; amparad x l ppio d indisp dls situac jco-subjet; 36.5 lgt stablc ppio d solid % contr. Sustit: 36.3 SP q x imposΦ d L y n lugr dl contr stá oblig a cumplr la OTP, cm ls obl frmals inhernts a la mism. Es SP y x tnto deudr dl trib; sujet al ppio d resrv d L; se colok n lugr dl contr n junt a el; cmplir la obl ppal e inh; pued exigr al cntr l imxt dls obl trib satisf, salv q la L dispng otr csa. Resp: pers fca o jca q se colok,x obra d L, junt a ls deud ppals n l cumpl d la OTP. 41.1: la L podr config cm resp soli o subs dla deud trib junt a ls deud ppals, a otrs pers o entid.

Entradas relacionadas: