Socioafectiu

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,73 KB

 l'educador infantil en el desenv. socioafectiu
l'educador infantil asumeix un grau d'implicacio i entrega molt forts i no sera mai mes tant important l'etapa educativa d'un infant.la majoria de nens passa moltes hores a l'escola bressol de vegades mes que amb l'entorn familiar.es important que l'educador crei un ambient de relax i comoditat que afavoreixi als petits.
l'educador infantil te una gran responsabilitat. s'ha de tenir clar que aquests profesionals no nomes an de donar carinyo si no que tmb han de marcar uns limits. l'educador
no pot oblidar mai que es un profesional

intervencio davant de problemes socioafectius.
s'ha de ser prudent i en primer lloc s'haura de parlar amb els pares per esvrinar k li passa al nen.si es comlpliques s'haura de recorre a un especialista.
es a dir davant d'un posible problema socioafectiu el educador ha d'actuar amb prudencia i sense precipitar-se en primer lloc parlar amb els pares i buscar consell i/o assesorament d'un especialista si es considera indispensable.

funcio de la familia:
1º assegurar la supervivencia de l'infant aportant-li totes les necessitats basiques que necessitii
2ºestablir una bona relacio de afecte que estimuli les seves potencialitats.

que es educar?
es ajudar al nen a creixer en tots els sentits com a persona xq educar es humanitzar.i si es amb afecte millor!
educar es un fer,es a dir,guiar al nen en el seu projecte que te des de k es vingut a la vida.treure el major profit en les de les seves possibilitats.


creixemnt: son els canvis fisics que es poden apreciar en les persones al llarg de la seva vida (pes,altura,perimetre craneal)
maduracio: canvis biologics que afecte a la estructura de ls celules( dents,parls,singlot)
desenvolupament: canvis psicologics a la formacio.(llenguatge,memoria,aquest dura tota la vida. poden partir de 2punts: psicomotor o socioafectiu
aprenentatje:proces d'adquisicio de coneixements per mitja d'estudis o de experiencies.

el concepte de desenvolupament socioafectiu:son una serie de disciplines en el desenvolupament social.afectiu,sexual i moral.
aquets principalment son:
socialitzacio:proces en que es van adquirint unes pautes,costums.valors per mes endavant formar part d'una societat i esta ben integrat en aquesta.
familia:component mes important d'un nen.amb ajuda de la familia l'infant es desenvolupa per subsistir-hi.
vincle: conducta pre-adaptada que ajuda a tenir afecte amb altres membres de la mateixa especie.

deficiencia: es la anomalia d'una estructura fisica,psicologica o anatomica.pot ser temporal o permanent.(def.visual,auditiva.motriu,intelctual)
discapacitat:es una ausencia de la capacitat per relaitzar tasques que es consideren normals en un esser huma.pot ser temporal/permanet reversible/irreversible
progressiva o regressiva.
minusvalia: limita o impideix fer un rol considerat normal en funcions de l'edat,sexe,factors socials o culturals.
incapacitat: es un terme utilitzat estrictament en el mon laboral.

Entradas relacionadas: