Societat de classes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,35 KB

LA VICTÒRIA DEL CAPITALISME


3.Explica Les característiques del sistema capitalista. Per què s’hi Produeixen crisis econòmiques períòdiques? Observa la taula i Estableix en què es diferencien les crisis de subsistències Típiques de l’Antic Règim i les crisis de sobreproducció Capitalista. 
Els Instruments de producció són propietat privada Les Activitats econòmiques responen a la lliure iniciativa: Recerca Del màxim benefici (motor de l’economia) No Intervenció de l’estat en l’economia Comença A la Gran Bretanya>Europa Occidental, EUA i Japó. Llei Oferta i demanda Llei De la competència (millorar productes, fer-los més competitius).

Sistema Financer

La Banca: Captar Estalvis Intermediària Entre estalviadors i empresaris (facilitar els pagaments) Subministraven Préstecs, faciliten pagaments, inversions... Empreses SA (Societats Anònimes) Capital Es divideix en participacions (accions) Compravenda D’accions a la borsa


LA NOVA SOCIETAT DE CLASSES


1- Quins canvis socials va comportar la industrialització? Quines Diferències pots establir entre la nova societat de classes i la Vella societat estamental?
La divisió entre capital i Treball i va organitzar la societat en 2 grups socials 2- Quines dues classes socials es van imposar amb la industrialització? Què caracteritza cadascuna? 
LA BURGESIA:
Tenia capital, feia anar els negocis i era la propietària de les Fàbriques, de les entitats financeres i de les empreses comercials. El proletariat vivia de la feina que feia a les fàbriques, a les Mines i als mitjans de transport a canvi d'un salari. 

→ Gran burgesia:

Propietaris de grans fàbriques o agrícoles → Mitjana burgesia:
Professions liberals, als funcionaris, comerciants, propietaris Fàbriques petites i mitjanes. 

→ Petita burgesia:

Petits botiguers, funcionaris, empleats qualificats EL PROLETARIAT:
Mà d'obra necessària per fer funcionar les màquines. Grup social Mes desafavorit.

Condicions generals

No hi ha cap legislació Laboral. Dura disciplina laboral: càstigs, penalitzacions, Acomiadaments. Jornades laborals 14-16 hores. Baixada de sous. Treball infantil. Menys condicions higièniques i seguretat.

Condicions de vida:

menys alimentació, mes malalties, mes Mortalitat (menys esperança de vida), més % analfabetisme, Habitatges obrers


LA NOVA SOCIETAT INDUSTRIAL


Societat estamental: Amb Estaments: la noblesa i el clero) (diferència social: el naixement) → Revolució Industrial→ Societat de classes (diferència social: Riquesa) 

CAPITALISME INDUSTRIAL

Burgesia:


propietària Dels mitjans de producció (màquines, edificis, estocs...) 

Obrers

: Treball a canvi d'un sou.ELS NOUS MOVIMENTS SOCIALS


4- Quines van ser les primeres associacions d'obrers? En què es Diferenciaven les unes amb les altres?


Luddisme:
Va nèixer a Anglaterra i es va dedicar a destruir violentament Màquines, que consideraven responsables dels baixos salaris i de L'atur obrer.
Societats D'Auxili Mutu:
Actuaven com a agrupacions de resistència i ajudaven els Treballadors en cas de malaltia o atur. Va organitzar les primeres Vagues gràcies al cobrament de quotes que permetien crear caixes de Resistència. Sindicats:
Reunien obrers d'un mateix ofici o ram, com ara el Sindicat de Filadors. Great Trade Union:
Agrupava treballadors de diversos oficis. Van ser la defensa del dret D'associació, la reducció de la jornada laboral, les millores Salarials i la regulació del treball infantil
L'ANARQUISME es basa en l'exaltació de La llibertat individual i de la solidaritat social, la defensa de la Propietat col·lectiva i el rebuig de qualsevol autoritat Defensa que la revolució Ha de ser el resultat d'una vaga general que destrueixi l'Estat. S'oposa a la participació En la política i a l'organització en partits polítics. Un sector Defensava l'acció violenta contra el capitalisme, i un altre, la Creació de sindicats revolucionaris.

Revolució Social (no planejada)

1.Destruir L’Estat 2.Societat Anarquista. 
EL MARXISME 
L'assoliment del poder Polític per crear un Estat obrer que havia de destruir la propietat Privada i posar-la en mans de l'Estat La societat comunista, en La qual les classes socials i l'Estat desapareixeran. Denuncien l'explotació de La classe treballadora. El seu objectiu es Destruir el capitalismeRevolució Del proletariat
1.Volen Destruir el capitalisme. 2.Dictadura Del plorateriat (obrers manen)-Destruir propietat privada, defensen Propietat col·lectiva. 3.Comunisme. Extinció de l’Estat Societat sense classesEntradas relacionadas: