En la socialització secundaria els infants aprenen

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,59 KB

 

Què és la política? És una activitat col·lectiva que els membres d’una comunitat duen a terme per regular els conflictes socials, fer política. Es pot fer individual o grupal, pretén incidir, intervenir. La política no existiria sense el conflicte. Apareix com una resposta col·lectiva al desacord.

Lleis de la política

1. Dues democràcies mai es declaren la guerra

2. Els sistemes electorals majoritaris generen bipartidisme

Poder Polític: És la capacitat d’intervenir en la regulació coactiva dels conflictes socials. També té la capacitat de transformar el desordre en una decisió. Té l'habilitat de fer quelcom independentment de la nostra voluntat.

Tenim dos perspectives

1. Com a recurs: Capacitat de imposar límits i  privacions a la capacitat de decisió dels altres, obligant-los a tenir conductes no volgudes per ells.

2. Com a resultat d’una relació: Relació de poder en l'intercanvi que mantenen diversos actors, sense perdre de vista que la imposició d’uns es acompañada de l'acceptació dels altres. Si algú mana, l’altre ho accepta.

Es pot manifestar a través de

  1. Coacció o Força

  2. Influència

  3. Autoritat

Socialització: Els processos  de socialització són molt importants per l'adquisició de VALORS i ORIENTACIONS ( els valors i les orientacions s’han creat en la socialització ), hi trobem dos tipus de socialització: Primaria: esdevé des del nostre naixement fins l'adolescència aproximadament. Secundària: a partir de l'adolescència, aquesta inclosa.

1Entradas relacionadas: