Social

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,19 KB

GEOGRAFIA: Organitzacio actual de lespai.
Comprensio espai terrestre:
-Historia: Organitzacio societats i els seus canvis
-Geografia: Intenta entendre lorganitzacio de les societats, forma de relacionarse amb la naturalesa
Nivells:
-Mundial o local

MEDI NATURAL
-Elements fisics: Relleu: depen del clima. Clima: condicionat per la vegetacio, Sol: resultat meteoritzacio
- Elements vius: Vegetacio: Relacionada amb el clima y el sol. Fauna: te influencies de tots els elements anteriors

RELLEU TERRESTRE
Escoça terrestre:
-Continental: Molt espesa
-Oceanica: Mes fina
Tipus de moviments:
-Divergents: Plaques se separen
-Convergents: Plaques xoquen

RIUS
-Equatorials: Cabalosos i regulars
-Tropicals: El cabal varia molt per la irregularitat de les precipitacions.
-Mediterranis: Molt irregulars.

MEDIS BIOCLIMATICS
-Vegetacio: Resultat directe de lactuacio del clima
Equatorials i tropicals:
-Equatiorial: Clima molt uniforme, bosc sempre verd, moltes especies. *Selva verge o bosc primari: Lloc hon la accio humana no ha tingut lloc.* *Bosc secundari: Estratificacio de la vergetacio, darbustos i arbres.
-Tropical: Vegetacio adapta a periodes de sequetat. Boscos de galeria al llarg dels rius.
Medis temperats i freds:
-Mediterrani: llargs periodes de sequedad. Arbres dalçaria reduida, arbustos i formacions arbustives.
-Xines: Algunes especies tropicals. Sols i vegetacio mes desenvolupats.
-Temperada: Clima oceanic amb especies caducifolies i clima continental amb taiga i bosc de coniferes
-Zona freda: Tundra

Entradas relacionadas: