Sistemes per a desenvolupar la força

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,95 KB

FÍSICA

El problema principal trobar una explicació al fet que quan les coses cauen en vertical no es nota el moviment de la terra

·Principi de la relativitat del moviment → Quan un mateix moviment afecta diversos objectes alhora, entre ells és com si no s'hagués produit moviment.

Altres descobriments que va fer Galilieu van ser

·En la caiguda lliure des cossos no hi intervé el pes (acceleració de la gravetat és constant)

·Principi d’inèrcia → un cos manté el seu estat de repòs o moviment mentre cap força el modifiqui

EPISTEMOLOGIA I METODOLOGIA

  • En la física hem d’emprar rigoroses definicions i càlculs (No podem dir que un moviment és lent sinó que hem de dir quants metres recorre per segon)

  • En la matemàtica també s’han d’utilitzar sistemes de càlcul per comprovar les nostres hipòtesis.

Galileu proposa una metodologia hipotèticodeductiva.

LA POLÈMICA TEOLÒGICA

Galileu va utilitzar la polèmica teològica per demostrar que el copernicanisme pot ser compatible amb el cristianisme.

  • La Bíblia va ser escrita des de la mentalitat de la seva època. Per tant quan parla de la volta celeste no pot utilitzar altres coneixements que els d’aquell temps

  • La Bíblia està il·luminada per l’Esperit

  • En conclusió, la teologia no té més autoritat que la filosofia i la ciència.

Newton

  • MECÀNICA CLÀSSICA→  Vol deixar clar que no existeix el món sublunar i supralunar d’Aristòtil. Hi ha un problema que no queda resol. Si tots els cossos s’atrauen com és que l’univers no col·lapsa? Newton s’imagina un espai infinit amb una quantitat de matèria infinita que manté l’equilibri còsmic.

Entradas relacionadas: