Sintaxis valencià

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,97 KB

 
Coordinades (les dos són independents)
Copulatives: unió --> i/ni
Disjuntives: opció --> o/o bé/o si no/o sia
Distributives: Distribueixen --> uns...altres.../ara...ara.../adés...adés.../no solament...sinó...
Il·latives: conseqüència --> ja que/doncs/així/per tant/per consegüent/de manera que
Adversatives: obstacle --> però/ara/altrament/però/sinó/tanmateix/ara bé/amb tot/tot i això/no obstant això/en canvi/sinó que/mentre que
Explicatives: explicació --> es a dir/això és/o siga
Continuatives: Amplien continguts --> a més /altrament /amés/encara

Subordinades (1 depén de l'altra)
S.Adv --> Temps --> Quan?
Lloc --> On?
Manera --> Com?

Implicació --> Causa --> Per què?
Lògica         Finalitat --> Per a què?
Condició --> El nexe es pot substituir per si

Entradas relacionadas: