Sintagma

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 3,99 KB

Juntadurazkoak: Aditzak maila bera.

 • Juntagailuzkoak:Emendiozkoak(eta,baita)Hautakariak(edo,ala,nahiz,edota,zein)Aurkariak(baina,baizik,baino,ezpada)
 • Alborakunztazkoak:(",";"bai...bai,ez...ez,hala...nola,batetik...bestetik,edo...edo,ez ezik...ere,batzuek...beste batzuek...)

Menderakuntzazkoak:Aditz nagusia eta betse adsitz batzuk bere menpean.

 • IS funtzioa:
  • Perpauskonpletiboak:(-(e)la,-(e)nik,-t(z)eak,-t(z)eari,-t(z)eko,baietz,ezetz...)Sujetua("erretzea"txarra da/"erretzeak"kalte egiten du.)Objetu Zuzena(Zer?("ez erretzeko" esan dizut/"berandu dela" esan du)
  • Zehar galdera:(-(e)n, -n ala ez)("noiz etorriko zaren" jakin nahi dut./"Nik liburua irakurri dudan" jakin nahi du)
 • IZLAG funtzioa:Erlatibozko perpausak:(-(e),-tako (-dako), -(r)iko...)Atzoko pelikula gustatu zait./"Atzo ikusi nuen(nuena)" pelikula gustatu zitzaidan.
 • ADLAG funtzioa:
  • Denborazkoak(noiz?):"Etorri naizenean" amaituta egon da.(baino lehenago,aurretik,orduko,eta gero,ondoren, -takoan,-enetik,bezain laster,berehala,guztietan...)
  • Moduzkoak(nola/zelan?):"tiza eskuetan dudala"nago.(-en bezala,-en moduan,-en legez,-en arabera,-en heinean,ba...bezala)
  • Konparaziozkoak(nolako/zelako):ni zu "baino"lodiagoa naiz.(bezain,baino,baino gehiago,baino gutziago)
  • Helburuzkoak(zertara/zertarako): "Telefonoa kargatzeko", txartela erosi dut.(-tzeko,-tzekotan,-tzeagatik,-tzearren,-tzera)
  • Kausaskoak(zergatik?): "Hori egiteagatik"etorri da berandu.(-elako,ela eta,zeren,...bait-,enez gero,ela kausa,ela medio,tzeagatik,tzearren...)
  • Kontzesiboak:"Hori eginagatik" berdin izan da.(-en arren,nahiz eta...-en,arren,-ta ere,-agatik)
  • Baldintzazkoak: "ikasten baldin badut, gaindituko dut.((baldin)ba-,ez gero,-tzekotan...)

Entradas relacionadas: