Sin título 1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,33 KB

 

GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA

Giza baliabideak enpresek lanerako dituzten indarrak dira, enprsesa-antolakuntza osatzen duten pertsonak eta pertsona horiek dituzten gaitasun profesionalak dira. Enpresaren alderdi hori adierazteko giza kapitala erabiltzen da.

Giza baliabideen kudeaketa:


enpresaren giza elementuarekin lotutako erabakien, ekintzen eta politiken multzoa, enpresaren produktibitatea eta lehiakortasuna hobetzea xede duena. Giza baliabideak: pertsonen multzoa eta dituzten gaitasunak. Giza baliabideen kudeaketa:
Gaitasunak zehazten dituzten ekintzak.

GAITASUNEN ARABERAKO KUDEAKETA ETA ADIEN EMOZIONALA

Adimen emozionala: norberaren eta besteen sentimenduak aitortzeko eta horiek erabiltzeko trebetasuna daLANGILEAK BILDU ETA HAUTATZEKO PROZESUAK

-Barneko biltze sistema: plantilla osatzen duten pertsonen hautagaitzak jasotzeari esaten zaio, barne-sustapeneko proesuaren bitartez. Langilea lanean hasi arteko prozesua askarragoa eta merkeagoa da.


-Kanpoko biltze sistema: enpresatik kanpo dauden pertsonen hautagaitzak jasotzea, lan- eskaintzen hainbat iturriz baliatuz

Gizarte- edo hekuntza-erakundeen lan poltsak. / Enpleguu agentziak: bitartekari-lanak egiten dituzte hautagaiak biltzeko. / Enplegu-zerbitzu publikoak (lanbide etab.) / Aldi baterako laneko

enpresak: aldi baterako langileak eskaintzen dizkieten enpesa bitartekariak dira. / Interrneteko teeknikak: profesionalentzako sare sozialak eta laneko atariak.

Langileak hautatzea: enpresa batean lan egin behar duten pertsonak egoki hautatzea da, eta oso garrantzitsua da, enpresa-jarduerak arrakasta izateko faktore garrantsitzuenetariko bat baita.


LANA ETA LAN-HARREMANAK

Lana:


pertsona batek egiten duen jarduera multzoa soldata baten truke.

Lau ezaugarri hauek bete behar ditu:

Borondatezkoa


Pertsona berak erebakitzen du lan egingo duen, non eta nola.

Besteren konturakoa:


Beste pertsona baten konturako egiten du lan;soldata ordaintzen dio.

Ordaindua:


Pertsonak jarduera bat egiten du enpresak ordaaintzen dion soldataren truke.

Mendekoa:


Langilearen lana enpresaburuaren erabakien mende dago.

LANEKO ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK.

Lan harremanean, zenbait eskubide eta betebehar daude.

SOLDATA

Soldata:


langileak bere lan-zerbitzuak besteren kontura emateagatik dirutan edo gauzatan jasotzen dituen ordainsariak dira, izan benetan egindako lanagatik zuzenean jasotzen dituenak, izan lantzat konta daitezkeen atseden-aldiengadik jasotzen dituenak.

Atal hauek osatzen dute:

Goiburua:


datuak agertzen dira.

Sortzapenak:


jasotzen dituen kopuruak dira. Soldata gordina adierazten dute: soldatan jasotakoek eta soldataz kanpokoak ere.

Kenkariak:


sortzapenen zenbateko guztitik, kopuru batzuk kendu behar ditu. Kopuru hori,atxikipena, enpresak sartzen du Ogasunean, eta kontuan gelditzen da.

Jasotzekoa guztira:


soldata gordinaren eta kenkari guztien arteko aldea da. Emaitza hori da langilearen soldata garbia edo likidoa.

LAN-HARREMANAK

Sindikatua:


langileen elkarte bat da, langile horiek dituzten interes komunak defendatzeko sortua. Sindikatuek langileen aldarrikapen ekonomikoak, sozialak eta politikoak defendatu eta lortzea dute helburu. Langileen oinarrizko eskubideetako bat sindikatu askatasuna da.

Negoziazio kolektiboa:


lantegi, enpresa edo enpresa talde batean jarduera zer baldintzatan garatuko den adosteko, langileen eta enpresaburuen artean akordio bat lortzeko abiaratzen den prozesua da.

Interez gatazka:


gertatzen da bi solaskideek nork bere interesak defendatzen dituenean eta bataren eta bestearen interesak talda egiten dutenean.


LANAREN ANTOLAKETA

TALDE-LANA:


Enpresako lantalde bat enpresan modu koordinatuan lan egiten duten norbanakoen multzo txiki bat da, lankidetzan dihardutena eginkizun bat egiteko. Lantaldean, kide guztien ahaleginen koordinazioak balio-ekarpen handiagoa egiten du bakoitzak bere aldetik egiten duen lanak baino; sinergia (fluitasuna) gertatzen da.

Lankidetzako lana:


koordinazioa behar da, bakoitzak zer egin behar duen eta nola jakin behar du.

Proiekturako lana:


langileak,bai enpresakoak, bai kanpokoak taldeka antolatzea elkarrekin zenbait proiektu egiteko, enpresaren helburuarekin bat.

Entradas relacionadas: