Símbols onírics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,8 KB

1.1.1.Descriu els Trastorns del son

-Insomni: Dificultat per mantenir el son. Pot ser causat Per factors biològics (us d’estimulants) o psicològics (veure la tele abans de Dormir). El son es un procés espontani, l’error de les persones amb insomni es Que forcegen el son i això fa que estiguin més desperts.

-Apnea del son: Durant el son la respiració s’atura 20s, Fins que la persona es desperta empassa una mica d’aire i torna a dormir. Es Pot repetir moltes vegades durant la nit.

-Narcolèpsia: atacs de son durant el dia, dura de pocs Minuts fins mitja hora i impliquen pèrdua de força muscular i de vegades Al·lucinacions visuals o auditives.

-Somnambulisme: Consisteix en aixecar-se del llit i estant Dormint. El somnàmbul manté els ulls oberts i fixos i pot fer les coses igual Que quan està despert.

-

Malsons nocturns

Somnis terrorífics, comuns en nens i Adolescent, que els provoquen angoixa i sobresalts i pertorben el son de manera Significativa.

-Terrors nocturns: Son despertats bruscos amb plors i Crits. Sense contingut oníric i per això no deixen records.

-Somnilòquia:  Consisteix en parlar o emetre sons durant el son.

-Bruxisme: cruiximent de dents. Sol aparèixer en les dues Primeres fases del son, malgrat el soroll produït el nen no es desperta.

1.Explica què és el son i quines són les seves fases:

-Estat en la qual s’adopta una postura determinada, amb Pocs moviments i sense respostes als estímuls, es cíclic (es produeix cada 24h) Y té una durada de diverses hores.

Es una necessitat bàsica humana. Durant el son es Produeixen canvis fisiològics importants de l’activitat cerebral, una Disminució de les funcions corporals i canvis en la consciencia. Mentre somiem, El pols s’accelera, la pressió sanguínia i la respiració es fan irregulars i Desapareix el to muscular.

Fase I:

(transició de vigília al son). Representa el 5% del temps Del son, es produeix una disminució del batec cardíac, els músculs del cos es Relaxen i la respiració es torna irregular. Si es desperta una persona pensarà Que no ha dormit.

Fase II:

(son Lleuger): Aparició d’ones delta, senyal d’un son mes profund, en la qual baixa La temperatura.

Fase III:

(son profund): No hi ha moviments Oculars i que els músculs continuen relaxats.

Fase IV:

(son més profund): Difícil de despertar a la persona, i Quan s’intenta apareix desorientada. Aproximadament 1h , i després es torna a Les fases iii, ii, i. En aquesta etapa es poden presentar els trastorns de som Com somnambulisme o parlar dormit.


1.Explica la teoria dels somnis de Freud

1

Associació Espontània:

Els somnis més que desxifrar i analitzar el sentit de les Paraules, s’expressen amb imatges i representacions que implica l’associació Lliure de les idees del somiador.

2.
Els somnis Revelen l’existència de l’inconscient: Els somnis són Idealitzacions o realitzacions dels desitjos insatisfets, i revelen de manera desinteressada I simbòlica la vida interior.

3

Continguts Del somni i resistències del subjecte:

Divideix els somnis En dos: somnis amb continguts manifestos (el que el somiador recorda) i somnis Amb continguts latents (desitjos autèntics i profunds). Freud troba resistències Per part del subjecte, perquè reprimeix idees i desitjos que no vol expressar.

4.La censura:


Una vegada Es compleix aquell desig reprimit, com el subjecte reprimeix el desig, la Cesura crea un mecanisme per no recordar elsomni(amnèsia onírica).

5.Elaboració Dels somnis:

a)Condensació: fusió de dues o més imatges fins crear un únic símbol. Es barregen i poden representar persones o objectes.

B)Desplaçament: tradueix una imatge onírica en una altra, Semblant a una metàfora lingüística

c)Dramatització: consisteix en convertir les idees i Relacions abstractes en imatges visuals: l’adulteri pot representar la fractura De la cama.

6.Els símbols Onírics:


Els somnis representen desitjos i conflictes disfressats Com a símbols onírics (imatges amb un significat profund).  El llenguatge oníric no te en compte el temps O l’espai. Molts símbols onírics poden ser desitjos sexuals. Segons Freud Objectes com bastons, claus... Simbolitzen l’òrgan sexual masculí i objectes Com  cofres, ampolles... Simbolitzen l’òrgan sexual femení.  

Entradas relacionadas: