Sector superior o quaternari

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,23 KB

1- el sector terciari es el sector economic q inclou les activitats q a diferncia del q passa en els sectors primari i secundari, no produeixen bens materials, sino q presten serveis a la poblacio.
4-
la sanitat es un serveis social basic.totes les persones tenen dret a rebre assistencia medica.nomes es poden exercir les persones q viuen als paisos desembolupats.
5.1-
per a l'economia d'un pais,el turisme es una activitat economica molt important,perqe representa una font de riqesa,el turisme crea l'expancio d'empreses i serveis.
5.2
-efectes negatiu:augment dels preus,incrementa la expeculacio del sol,enriqeix empreses i molts llocs de traballs.
6.1-
serveissocial:administracio,sanitat,educacio,etc molt de aqest serveix son publics.es a dir,van a carrec del estat i es mantenen amb els impostos.
6.2-
serveis e distribucio: transports,telecomunicacions,comerç majoristas.etc.


6.3-serveis al consumidor:hostaleria,oci,comerç al detall,reparacions i intal.lacions, individuals com perruqeria.
Srveis a les empreses:publicitat,investigacio,banca, assessoria, neteja.
10-
positius:representa ingresos,crea molt llocs de traball,dinamitza uns altres sectors economics.
negatius:constribueix al laugmentdels preus, incrementa la expeculacio del sol, enrriqueill grans empresas i molt del lloc de traball.
11-
sector banal:exigeixen poca preparacio academica i q solen estar mal remunerades.
sector superior o quaternari:les persones q traballen en aqest ambit han de tenir una bona preparacio academica i acostumen a rebre salaris elevats.
caracteristiques del sector terciari:1-son activitats intangibles i inmaterials perqe no produeillen bens.
2-son activitats imposibles de emagatzemar perqe no son materials.
3-estan en general situades a prop del consumidor.
4-tenen un grau de mecanitzacio relativamen baix.
5-son activitats en espancio a tot els paisos del mon.

Entradas relacionadas: