Sdf

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,82 KB

Com dividim les suybarxarxes?
Em de tenir clar cuantes subxarxes volem krear
Per saber el numero necesari de subxarxes a utilitzar farem servir el

2^x+2

Un altre problema es la kuantitat dordinadores qtindrem i els bits k neceistarem

2^y-2


Exemple

Vols fer 6 subxarxes

2^x+2>=6
2^x>=4
La x seria 3

Per tant tindrem 3 bits de xarxa
Per tant en una classe C
255.255.255.11100000

I ens keden 5 bits de host

Per fer els hosts


2^y-2>=50
2^y>=52
Y=6

S’ha escollit una adreça classe C que es necearai crear subxarxes per aconseguir una seguretat a baix nivell i el control broadcast de la LAN
Ladreça de classe C k a proporcionat el nostre proveïdor de serveis, es la 195.165.30.0
Es vol realitzar un subnetting amb 6 departaments duna empresa, , en cada departament de lempresa, disposaran dun numero de pc’s que podra varirar entre els 10 fins als 15 pc’s, es
demana kuants bits son necesaris per crear la subxarxa, kuantes subxarxes puc crear, kuantes subxarxes son utilitzables,kuants bits per host son necesaris. Kuants hosts com a maxim podre conectar, kina es la mascara de subxarxa del subnetting en 3 formats, binari, .decimal, /decimal
Omplir la taula amb els següents items,
Numero de subxarxa
IP de la subxarxa
Rang de host de la subxarxa
IP de broadcast.
Kin es el rang de host de la subxarxa 6, kina es ladreça de broadcast de lka subxarxa 3, i kina es ladreça de broadcast de la xarxa principal 195.165.30.255. I kina es ladreça de broadcast de la subxarxa 0.


Kuants bits necesaris per a les suxarxes =3
Puc crear 8 xarxes
Xarxes utilitzables 6
Per a colocar 15 ordinadors neceistaremn 5 bits de host
Host a conectar 30
Mascara de subxarxa

11111111 11111111 11111111 11100000
255 255 255 224
195 .165. 30. 0/
27
Numero de 1 k te la mascara de subxarxa


Numero de subxarxa IP de subxarxa Rang de host de subxarxa Ip broadcast
0 195.165.30.0 195.165.30.1//195.165.30 .30 195.165.30.31
1 195.165.30.32 195.165.30.33 //195.165.30.62 195.165.30.63
2 195.165.30.64 195.165.30.65 //195.165.30.94 195.165.30.95
3 195.165.30.96 195.165.30.97 //195.165.30.126 195.165.30.127
4 195.165.30.128 195.165.30.129//195.165.30.158 195.165.30.159
5 195.165.30.160 195.165.30.169 //195.165.30.190 195.165.30.191
6 195.165.30.192 195.165.30.193//195.165.30.222 195.165.30.223
7 195.165.30.224 195.165.30.224//195.165.30.254 195.165.30.225


Es disposa de ladreça de classe A 50.0.0.0/16
Kuants bits san agafat per fer subnetting -à 8
Kina es la mascara en decimal i binari à

11111111.1111111.0000000.0000000
255.255.0.0


Kuantes subxarxes utiltizables ian.à 254
Kuants hosts utiktizables ian à 65536
Kin es el rang de host de la subxarxa 20 50. 20.0.1 //50.255.0.254
Kina es ladreça de broadcast de la subxarxa 20 50.20.20.0 50.20.255.255

Entradas relacionadas: