Saltsatan ibili

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 14,39 KB

 

Agi danez: Ematen duenez.Dirudienez

Alde hemendik!: Ospa!

Azpijanean aritu: Sator lana

A zer alea!: Ziria sartu, gezurra esan

Amona etorri: Hilekoa etorri, hilekoz egon

Astegun buru-zuri batean: Lanegun arrunt batean

Arestian: Orain dela gutxi

Atzekoz aurrera: Gauzak aldrebez egin, jantzi...

Aurrea hartu: Ekintza batean beste bat baino azkarrago ibili

Alferrik ari: Balioez duen lana egin

... Aldera: Hor nonbait/hor inguru

Bertan behera utzi: Zerbait bukatu gabe utzi

Batek jakin: Auskalo!

Buru-buruan: Behar den tokian asmatu

Berriketan aritu: Hizketan ihardun

Buru-belarri: Lan batean gogor aritu

Begitan hartu: Gorrotoa, kontrako sentimendua izan

Bidenabar: Bide batez

Bostekoa eman: Norbait agurtzeko erabiltzen da

Begiz jo: Zerbaitekin edo norbaitekin gustatu

Bila zebilena jaso: Merezi duena aurkitu

Begi-gorri hori!: Mozkorti izan edo mozkortuta egon

Bete-betean asmatu: Igerri/Igarri

Ba ote? Egia ote?: Egia ote den ala ez

Bide eman: Aukera eman

Bereak eta bi: Kristorenak

Baietz igerri!: Apostatzeko unean esan daitekeena

Besterik ezean: Beste erremediorik ez badago

Ezetz...!: Apustu egiten denean esaten da

Erdibana: Gauzak erditik banatu

Egunak joan, egunak etorri: Denbora pasa ahala

Esanak esan: Gauzak bere horretan gelditu

Esku bete lan: Lanpetuta ibili

Esku-eskuan: Aukeran

Ez aurrera, ez atzera:

Egoera batetik ezin atera

Ezinean ibili: Pattal, makal egon

Ez hanka, ez buru: Zentzurik izan ez

Firin-faran ibili: Kalean ibili, ezer onik egin gabe

Gainezka egin: Neurriz kanpo isuri

Gaur zortzi: Brometan ibili

Gaiari lotu Mutur joka ibili
: Kolpeka, borrokan aritu

Gibel handia izan (alferra): Burrunbeak eduki

Garai onean: Une desegokian

Golko handikoa izan: Gauza asko sufritzen dituen pertsona

Goitik jota: Gehienera ere (como mucho)

Hitz eman: Zerbait agindu

Hor konpon, Marianton!: Bost axola niri!

Hobe izan: Komenigarriago izan

Hitzetik hortzetara: Maiz egiten den gauza, barra-barra

Hazkura izan: Hatz egiteko nahia

Hitzetik hortzara: Bat-batean

Hitza jan: agindutakoa bete ez

Hil Gaur- biharretan: Bi eguneko tartean egiten dena

Harira joan/etorri: Gaia kokatu.

Hau da (zaldi)z!: Kantitate handia

Entradas relacionadas: