Salmenta pertsonala

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 7,9 KB

 
Ondasuna: objektu material bat da, erabiltzean gogobetetzea dakarrena, nahi bat edo premia bat asetzeko aukera ematen duelako. Zerbitzua: eskaintzen den jarduera-multzo bat da, eta, eskuarki, ez-materialak edo ukaezinak izaten dira. Enpresa: ekoizpen-faktore (natura baliabideak, lana eta kapitala) konbinatzen dituen ekoizpeneko unitate ekonomikoa da.Merkataritza-zuzenbidea: enpresa batek egiten duen jarduera ekonomikoa arautzen duen adarra. Merkataritza Kodea: merkataritza kodea da Espainian egiten diren merkataritza-eragiketen lege-esparru nagusia.Merkataritza-erregistroa:legeak esleitutako beste batzuen artean, erregistro horretan izena emandako enpresaburuen egoera juridikoaren publizitate ofiziala da. Akzioak:-Sozietate anonimo baten sozietatearen kapitalaren zati alikuota dira (zati berdinak). -Errenta aldakorrekiko tituluak dira: enpresaren mozkinen araberako errendimendua dute. Dibidenduak deritze jasotako errentei. -Akzioduna enpresaren jabea da (duen akzio-kopuruaren proportzioan).-Finantziazio propioa da: ez da interesik ordaindu behar haien truke (baina bai dibidenduak), eta ez dago haiek itzultzeko obligaziorik eta eperik.-Askatasunez eskualda daitezke: saltzeko, ez da gainerako bazkideen baimenik behar.Estrategia: enpresa batek egin beharreko ekintzei eta ekintza horietarako erabil ditzakeen baliabideei buruz enpresak har ditzakeen erabakien multzoari. Balio-katea: Balio-katea tresna analitiko bat da, aukera ematen duena enpresa batek produktu edo zerbitzu bat ekoizteko edo saltzeko egiten dituen jarduera guztiak deskonposatu eta aztertzeko. Espezializazioa: Merkatu hazkunderako estrategia bat da nun produktu edo zerbitzu batean adituak diren.Dibertsifikazioa:enpresek, jatorrizko produktuarekin nolabaiteko lotura duten ondasunak ekoitzi ohi dituzte, produktu osagarriak deritzenak. Klusterrak: Ekonomia-sektore jakin batean interesa duten enpresen, erakundeen eta unibertsitateen kontzentrazio geografikoak dira.Kartelak: Ekoizpen sektore bereko enpresa-elkarteak dira. Merkatuaren gaineko kontrola dute, ia erabatekoa, eta ados jartzen dira prezioetan eta salmenta-estrategietan. Joint-ventureak: Bi enpresaren edo gehiagoren arteko akordioak dira, non biek kapitala edo beste aktiboren bat jartzen duten. Trustak: Enpresa multzoak dira, denen artean ekoizpen-prozesuko fase guztiak hartzen dituztenak, kostuak murrizteko eta merkatuan nagusi izateko.Holdinga: Enpresak antolatzeko beste modu bat da. Enpresa nagusi batek beste enpresa batzuetako akzioak eta partaidetzak erosten ditu eta enpresa horiek kontrolatzen ditu.Globalizazioa: Herrialdeen arteko ekonomia-harremanen hedapena, mundu-ekonomia sortzeko adinakoa, non parte hartzen dien ekonomia bakoitza besteen mende dagoen.Enpresa multinazionalak: Ekoizpen-ahalmen handia duten merkataritza-sozietateak dira.Deslokalizazioa: Lantegi baten leku-aldaketari deitzen zaio, lantegi berriko kostuak murriztu edo beste inguru ekonomiko bateko abantaila konpetitibo bat baliatzearren burutzen dena.ETE: Tamainiaz mugatuta sailkatzen diren enpresak dira.Organigramak:Enpresaren antolakuntza-egituraren adierazpen grafikoak dira, adierazpen sintetikoak eta sinplifikatuak, eta enpresaren egiturak zer ezaugarri nagusi dituen azaltzen dute. Soldata: Soldata langileak bere lan-zerbitzuak besteren kontura emateagatik jasotzen dutena. Sindikatua: Sindikatua langileen elkarte bat da, langile horiek dituzten interes komunak defendatzeko sortua.Negoziazio kolektiboa:langileen eta enpresaburuen artean akordio bat lortzeko abiarazten den prozesua da Interes gatazka:bi solaskidek nork bere interesak defendatzen dituenean eta bataren eta bestearen interesak talka egiten duenean.Adimen emozionala: Adimen emozionala norberaren eta besteen sentimenduak aitortzeko eta horiek erabiltzeko trebetasuna da. Lan-motibazioa: Langileak jasotzen dituen estimuluak, lan-eremuan modu jakin batean jokatzera bultzatzen dutenak.

Entradas relacionadas: