SAAC per a persones amb deficiències auditives

Enviado por Chuletator online y clasificado en Plástica y Educación Artística

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,58 KB

 

Dactilologia al palmell de la mà: Consisteix en lletrejar el missatge, lletra per lletra, recolzant cada una de les lletres de l’alfabet dactilològic sobre el palmell de la mà de la persona sordcega.

2. SISTEMES DE SIGNES AMB AJUT:

SAAC amb ajuda: Sistemes de signes gràfics amb ajut extern (suport físic o ajuda tècnica).

Destinataris: persones amb discapacitat intel·lectual, TEA, trastorns de la comunicació i el llenguatge i dèficits auditius, persones amb afectació motriu (paràlisi cerebral, ELA, esclerosi múltiple...).

  • Sistemes de signes tangibles

Signes tangibles: Objectes reals, parts d’objectes reals, miniatures o simulacions d’objectes reals, els quals representen la globalitat de l’objecte i s’utilitzen com a signes per la comunicació.

Destinataris: persones amb dificultats per utilitzar signes gràfics més abstractes (com fotografies o pictogrames), usuaris amb TEA, discapacitat intel·lectual amb una afectació cognitiva greu, i persones amb problemes de visió associats a dèficit cognitiu i/o motriu.

  • Sistemes de signes gràfics

Signes gràfics: Configuracions impreses que representen paraules i/o conceptes (persones que no estan alfabetitzades). Signe pictogràfic: Semblança física amb l’objecte que representen. Signe ideogràfic: Semblança conceptual amb allò que representen.

Gradació: Sistemes basats en signes gràfics parteix de fer ús de signes més icònics i semblants al concepte que es vol representar (fotografies) i progressivament emprar pictogrames menys icònics i abstractes fins a arribar al nivell màxim d’abstracció que és l’escriptura.

  • Imatges (fotografies)

Imatges: Signes gràfics més icònics i més fàcils d’aprendre (persones amb nivells cognitius baixos). Per tal que una fotografia sigui fàcil d’aprendre i usar es requereix un temps de dedicació en la cerca del material (buscar, fer fotografies clares, retallar fotografies de revistes...).

  • Sistemes pictogràfics

Sistemes pictogràfics: Dibuixos lineals més simples i neutres que les imatges, molt icònics i fàcils d’aprendre i memoritzar. Facilitar la comunicació en persones amb discapacitat motriu.

Entradas relacionadas: