Rossellonès

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,68 KB

rossellonès(cat sept): Comarques del rossello:el vallespir,el conflent, la Cerdanya i el capcir , tancament de la o tonica en[u] rossello-u,desparicio de la vocal final(famili[a]), pronunciacio de la r a la francesa,utilitzacio de la desinencia -i en la primera persona del present dindicatiu(jo canti), construccio de la negacio amb la forma "pas" sense la utilitzacio de l'adverbi no(vindre pas dema), lexic:arcaismes(morro-llavi),gal.licismes(votura-cotxe),occitanismes(veire-got),castellanismes(amo-gitano).
Cat central: a mes dels subdialectos septentrionals(salat xipella i hi ha el barceloni i tarragoni) emmudiment de les oclusives agrupades a final de paraula(molt, mo[l]), article derivat del llati, el la les els, Aparicio de la desinencia -o pronunciada[u],utilitzacio de les formes reforçades dels pronoms personals febles devant el verb( em sento) lexic: xisclar-cridar.
Catala nord-occ o lleidata: franja de ponent(sota jurisdiccio aragonesa) a akesta area dialectal es diferencia el ribagorçà, pallarès i tortosí) :diftongacio de la o- inicial en au-(oliva auliva), manca de ioditzacio africacio de les palatals fricatives en posicio inicial( xic- [tf]ic) us de les formes arcaiques de larticle masculi lo,los, els plurals dantics mots esdruixols acabats en -n mantenen la nasal(jove-jóvens), us de les formes plenes devant els verbs(mos diu), desinencia -o pronunciada [o] (cant[o]) coincidencias en el vocabulario especific valencia i amb el balear i rossellones.

Entradas relacionadas: