Roques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,99 KB

 
Roques terrigenes. de fragments de roques preexistens.
CONGLOMERANT.roca consolidada.
bretxa-amb clats angulosos.
pudinga- amb clats arrodonits.
gres.sediments endurits.
Llim- clats entre 1/16 i 1/256mm no consolidats.
argil·lita.clats entre 1/256 mm consolidats.
marga.lutita rica en carbonats.
Roques lateritiques. D'alteracio als sols tropicals.
Roques organogenes. Rester organics fermentals.
carbo. solida generalemnt a partir de fusta.
petrolia. liquida generalment a partir de placton.
Roques biogeniques o bioquimiques. D'esquelets d'organismes.
calcaria. amb calcita (CACO3)
dolomia.amb dolomita (co3)2
Roca fosfatada. en zones d'aflorament. amb apatita.
Roca silica. acumulacio de SIO2.
Roca evaporitica. estrocuta cristal·lina, per evaporacio de l'aigua.
guix,Halita i silvina.
Roques metamorfiques.
esquist. grau mig, grans d,1mm o mes, esquiositat.
gneis. grau alt, bades cñares i fosques.
cornobianita.de contacte, de lutites.
marbre.regional o de contacte. De calcaries o dolomies.
eclogita. mantell superior, amb piroxe o granat.
Roques plutoniques.
ganit. magma acid, quars, ortosa, mica.
diorita. magma intermedia. plagioclasis Na, amifbols.
gabre. magma basic, piroxens (auguita) i plagioclasi.
peridotita.magma ultrabasic. Mantell superior. Olivina.
Roques filonianes. Ean dics o filons.
porfir.textura porifica (granitic, sientitc, dioritic)
lamporofir. pofir fosc, basic.
pegmatita.textura pegmatica. Quars i ortosa.
aplita.textura aplitica. Quars i ortosa.
Roques volcaniques.
riolita.acida, com granit.
andesita. intermedia, com diorita.
basalt. basica, la mes abundant.


CLASE 1. Elements nadius.
Or- Groc daurat, sèctil, alt pes especific, en placers.
Plata- maleable, color platejat, alt pes especific
Sofre-Groc sofre, fusio baixa. Volcans(sublimacó) roques sedimentaries.
Grafit-Hexagonal,exfoliacio, gris fosc, tacte gras, tou.
Diamant- Cubic,xarxa covalent.En kimberlites.S.AFRICA.
CLASE 2. Sulfurs.
Galena-exfoliable, alt pes especific, tova. Linares, la Carolina.
Esfalerita- resionosa, exfoliable, ratlla clara, hidrotermal.Asturies,Santander.
Calcopirita- Groc llauto,ratilla negra-verdosa, mes tova que l'acer.
Cinabri-vermell escarlata(ratlla tb) almaden.Hidrotermal.
Pirita- mes palida i dura que la calcopirita.
CLASE 3. Halurs.
Halita- exfoliacio cubica.Sabor.Sedimentaria.Cardona.
Silvina- Salada pero mes amarga. Darreres sals en precipitar-se.
Fluorita-cristalls cubics, efoliaccio perfecta, brillantorvitrica, color fi, ratllat facil.
CLASE 4. Oxids y Hidroxids.
Corindó. Zefirs, durs , alta brillantor i densitat.
Oligist- ratlla vermell indi.tot arreu.
Magnetita- magnetica, negra, duresa 6. ries galleges.
Goethita- ratlla grogenca. es la limonita. meteoritzacio riotinto.
Pirolusita-
dendrites, ratlla negra, tova. generalemtn sedimentaria.
Cassiterita- adamantita, alt pes especific, ratlla clara.Filons hidrotermals Orense.
Uraninita-brillantor grassa,alt pes, negra, ratlla negra. Ignia i filoniana.
Bauxita- pisolitica. tropical, Catalunya.
CLASE 5. Carbonats, nitrats y borats.
Calcita- hexagonal efervecentica, ecfoliacio romboedrica, color clar, brillantor vitrica.
Aragonita- pes especiic, esfoliacio romboedrica, macles peudohexagonals-
Dolomita- Hexagonal, no efervecesnt, cristalls romboedrics, corbats i rosats. sediment.

Entradas relacionadas: