Rondalles valencianes enric valor descargar

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 5 KB

 
1. Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l'època.La victòria de Franco va fer que la nostra llengua haguera de subsistir clandestinament, per tant va haver una castellanització del valencíà.La narrativa no va ser el gènere més popular durant la postguerra. Qüestionava les formes de novel·
La del Segle XIX, i tractant de transformar aquest gènere es crearen noves tècniques.
L'època més important és la dels anys 60, quan els exiliats publicaren les seues novel·les.Durant el franquisme, es desenvoluparen vàries tendències narratives:1Novel·la psicològica:
indaga i explica el pensament i la conducta dels individus, tractant d'analitzar l'ésser humà. Destaca Mercè Rodoreda. 2Novel·la realista:
reflexiona sobre les difícils condicions de vida de la postguerra. Retrata la realitat i denuncia les injustícies. Destaca Enric

Valor


3Novel·la experimental:
l'experimentalisme novel·lístic es conjuga amb aspectes de la reflexió existencialista. Destaca Manuel de Pedrolo.Hi ha altres gèneres com la novel·la fantàstica i la de la imaginació i l'absurd. Concloem dient que el franquisme va afectar l'evolució del gènere narratiu, i fou a partir dels anys 60 quan triomfaren aquestes novel·les. 2. Explica les característiques més importants de l'obra literària d'Enric Valor.Enric Valor va nàixer a Castalla, i la seua producció consta de dues grans aportacions: les rondalles i les novel·les.Va recopilar i reelaborar rondalles, que li interessaven com a manifestació cultural i com a peça literària culta. El llenguatge és senzill, però de gran riquesa lèxica, i la finalitat és entretenir i allíçonar. Hi ha tres tipus d'històries: meravelloses, d'animals, i costumistes.Valor segueix el corrent realista europeu en les novel·les, que destaquen per l'ús del narrador omniscient en tercera persona, menys en el Cicle de Cassana (primera persona), i l'extremada elaboració del llenguatge amb les peculiaritats valencianes, i una gran riquesa lèxica. Destaquen dos etapes: les novel·les d'heroi individual (L'ambició d'Aleix); i les d'heroi col·lectiu, on destaca el Cicle de Cassana, compost per Sense la terra promesa, Temps de batuda, i Enllà de l'horizont.També té una producció gramàtica on fa una recuperació lexicogràfica valenciana amb altres gramàtics com Sanchis Guarner.Per tot això, Valor mereix un lloc privilegiat en la realitat literària valenciana, perquè va saber crear un riquíssim registre literari, fer actuar totes les virtualitats de la llengua, i representar la continuïtat de la tradició lingüística i literària d'abans i després de la Guerra. (198)Entradas relacionadas: