Riscos antròpics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,42 KB

 
6Riscos naturals a Espanya: -
Riscos naturals són fenòmens q tenen origen en dinàmica del medi Natural i pot afectar seguretat de persones, de béns materials o de propis Elements de medi.-Principals riscos naturals relacionats amb clima Mediterrani.-Forta irregularitat. Aquests riscos fan q risc ambiental més Important q té Espanya és la desertificació.-Degradació té causes diverses: -pèrdua de sòl per riuades fins a la destrucció de la coberta vegetal a causa De la desforestació o la manca de pluges. -Risc de desertificació és greu a Zones de costa mediterrània. I illes Canàries.-Risc hidrològic té punt àlgid.-És alt a tot territori. -Risc d’incendis vinculat a característiques Climatològiques i meteorològiques de clima mediterrani.-Hiverns amb risc baix,i Estiu el risc és sempre al o molt alt.-Pressió humana sobre territori és gran q Incendis es consideren risc antròpic.-Abandonament d'explotacions agrícoles ha Fet augmentar zones boscoses i s’han abandonat tasques de neteja de Boscos.-Augment de segones residències a llocs boscosos i de circulació D’automòbils ha fet créixer risc d’incendis.    -Nombre Dels incendis ha baixat per: 1-major conscienciació de la població. 2-normativa Estricta sobre activitats perilloses. 3-serveis especialitzats de L’INFOCAT.-Altre risc és el sísmic.-Terratrèmols són fenomen habitual a Espanya, Acostumen a ser d’intensitat baixa i mitjana.-Hi ha esllavissades q són Desplaçaments sobtats de materials de vessant cap a muntanya.-Activitats Humanes que més riscos generen són la indústria i la mineria, el transport de Mercaderies perilloses i la manipulació de materials radioactius. 

7Riscos Ambientals a Catalunya:

Riscos naturals més freqüents relacionats amb Condicions meteorològiques i condicions geològiques. Relacionats amb les Meteorològiques són: 1-Aiguats: consisteixen en pluges fortes q poden produir Torrentades  i inundacions.2-Nevades: produeixen quan temperatura de L’aire és inferior al punt de congelació. Presenten problemes i riscos per la Població. 3-Pedregades: són precipitacions en forma de gel.. Provoquen danys i Pèrdues, sobretot de conreus. 4-Temporals de vent: són bufades intenses de vent Q presenten increments de força. Provoquen estralls i poden generar perills Importants per a persones. -Riscos relacionats amb condicions geològiques: 1-Esllaveciments: desplaçaments de terreny d'un vessant cap exterior per acció De gravetat. Poden produir terratrèmols. 2-Allaus:despreniments de neu i poden Ser més o menys estables. 3-Terratrèmol: sacsejades de la superfície de Terra. Segons intesitat, profunditat, condicions de llocs habitats i prevenció, efecte Pot ser inpreciable o fer una destrucció. 

8Riscos antròpics a Catalunya:

Incendis forestals i estalls són alguns dels riscos Ambientals q Catalunya pateix. Aquest tipus de riscos depen de condicions Geogràfiques, com sequera, vent o orografia. Incendis són un risc antròpic, ja Que majoria són resultat d'una acció humana.-Altre tipus de risc antròpic està Relacionat amb presència d'instal·lacions productives. 

9Prevenció de Riscos ambientals a Catalunya:

Finalitat-->prevenir efectes de Riscos ambientals. Catalunya ha desenvolupat plans basats en analisi de riscos Específics. 1-Pla INUNCAT: pla d'emergencis per inundacions a Catalunya. 2-Pla NEUCAT: pla d'emergència per neu a Catalunya. 3-Pla SISMICAT: pla d'emergències Sísmiques a Catalunya. 

10Prevenció de riscos antròpics a Catalunya:

1-Pla INFOCAT: Objectiu--> fer front a emergències per Incendis forestals. 2-PLASEQTA: Objectiu-->prevenir conseqüències  D'accidents.                        3-TRANSCAT: Objectiu-->prevenir els accidents de Transport de mercaderies. -De tots aquests plans, se'n fa un seguiment i Actualització constants i, simulacres. 

11Repercucions ambientals D'activitats econòmiques. 11.1Contaminació:

Una de les conseqüències ambientals més negatives d'activitat humana. Es produeix x introducció en medi d'una substància q pot ser perjudicial x salut. -Contaminació és classifica segons medi: 1-Contaminació atmosfèrica:presència a l'atmosfera de gasos en suspenció. Contaminants provenen de processos de combustió en activitats de transport i industrials. Es produeix boirum i smog q és boira densa carregada de partícules contaminants. 2-Contaminació d'aigua:es produeix en mars, rius i aqüífers. Ocasionada x abocaments, residus industrials i aigües residuals. 3-Contaminació del sòl:es dona després d'aplicació de pesticides, per filtracions de canalitzacions d'Aigües residuals. -Contaminació es classificada en funció d'agent contaminant: 1-Contaminació química:introducció de substàncies perilloses x salut. 2-Contaminació radioactiva:dispersió de materials radioactius. 3-Contaminació acústica:produida pel soroll a pot provocar les fàbriques i pot causar danys en qualitat de vida. 4-Contaminació tèrmica:alteració de temperatura de medi de forma perjudicial. 5-Contaminació electromagnètica:produida a partir de raciacions generades per equips electronics i d'intsal.Lacions ellèctriques. 6-Contaminació lumínica:resplendor de llum difosa al cel de nit produida per enllumenat de ciutats i cotxes. 7-Contaminació visual:gran quantitat d'elements q deterioren la qualitat estètica.-UE han notat dels danys q produeix contaminació i, qui la produeixi serà condemnat i, en extrems, a la presó.

11.2Canvi climàtic:

modificació que pateix clima en relació amb el pas del temps de forma global.-Éssers humans són els q poden influir més en canvi climàtic, ja q en pocs anys l'influència ha augmentat.-Efecte hivernacle-->consisteix en l'escalfament del sòl a partir d'energia solar.-Increment dels gasos d'efecte hiverna. Es donat per: 1-Crema de combustibles fòssils. 2-Increment de desforestació i incendis. 3-Increment d'activitats agrícoles.-Conseqüències-->1-Increment de temperatura d'oceans i aire provoca desglaç. 2-Augmentarà nivell de mar i s'inundaran zones poblades. 3-Aigua d'oceans s'expandeix i redueix capacitat d'agafar CO2. 4-Augment de temperatura d'oceans i transforma ritme i força de corrents. 5-Increment de desertització i erosió de sòl. 6-Desaparició d'espècies. 7-Variació en distribució geogràfica dels conreus.

Entradas relacionadas: