La Revolució a CIRSI i la Segona República Espanyola

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,78 KB

Revolució en CIRSI

Alfons XIII + 18 partits dinàstics (conservador, liberal) reformes caciquisme i corrupció electoral. 1910-13 liberals fan reformes per reforçar l'estat contra l'esglèsia. Enfortiment de l'oposició: desgast partits dinàstics /|\ republican, catalan, social, anarquista. Setmana tràgica estiu 09 població en contra l'enviament de soldats a Guerra Marroc derrotades. Caiguda govern conservador, ascens liberal. Crisi del 1917 13-conservadors governen -> descontentament polític i problemes socials provoquen el 17 un moviment de protesta contra govern.

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Problema del Marroc 21 Espanya derrotada (12 mil morts) societat contra mobilització de soldats veterans. Crisi social 19-23 treballadors vagues per millores salarials i laborals, el camp també protestava (poble contra l'estat).

Dictadura Primo de Rivera 23 cop d'estat amb suport Alfons XIII; mesures del dictador: suspensió de la constitució i de la mancomunitat de Cat, prohibició partits polítics i dels sindicats, repressió sobre intel·lectuals, grups d'esquerres, nacionalistes, rígida censura premsa. Es va mantenir per el creixement econòmic i fi conflicte marroquí (25) Crisi dictadura 29-oposició dictadura creix. 30 dictador dimiteix, convoquen eleccions (cap govern-general Berenguer) Es signa el Pacte de San Sebastià (reivindicaven eleccions democràtiques i instauració d'una república) convoquen eleccions municipals al 12 d'abril del 31

SEGONA REPÚBLICA

Proclamació rep eleccions 12 abril: enfrontament entre monarquia (dividits) i república (units republicans, socialistes, catalanistes d'esquerres) <- guanyen/Alfons s'exilia, abandona país/ 14 abril 31 es proclama la 2a república espanyola Govern provisional i corts constituents 1es reformes: llibertat de partits i sindicats, lleis socials per millorar situació treballadors/Juny eleccions, guanya coalició republicano-socialista. Constitució republicana 31 sufragi universal i aconfessionalitat de l'estat, declaració de drets individuals, possibilitat de governs autònoms en algunes regions. Quan va ser aprovada, resident Niceto Alcalà i cap de govern Manuel Azaña BIENNI REFORMISTA 31-33 Modernització
D'estat 31-33 el govern de la república va intentar reformar en un sentit democràtic el país: Reforma de l'exèrcit - excés comandaments en relació amb la tropa (llei de retirs va facilitar la jubilació de quasi la meitat) Reforma religiosa i educativa - intentar disminuir poder església catòlica així es va arribar al pressupost de culte i clero, es va introduir matrimoni civil i divorci, educació no religiosa (laica) i escola pública, moltes inversions a construcció d'escoles i profes. Reforma territorial la constitució va facilitar la descentralització de l'estat, va permetre l'elaboració d'estatuts d'autonomia i governs autònoms. Reforma agrària Andalusía i Extremadura abundaven els jornalers pobres sense terres, d'altra banda hi havien latifundis (moltes terres). La llei del 32 va donar les finques que no es conreaven als pagesos. Oposició a les reformes s'hi van oposar l'església catòlica, part de l'exèrcit i grans propietaris agraris.
BIENNI CONSERVADOR 33-35 Governs de dretes novembre 33 noves eleccions, guanyen partits de dreta i centre (president Alejandro Lerroux) va parar reforma agrària i modificar la política religiosa a favor de l'església. Revoltes de l'octubre 34 revoltes a tot el país, més importants Astúries (anarquistes, socialistes, comunistes ocupen conca minera i proclamen revolució social) i Catalunya (proclamar l'estat català dins la república espanyola, però la seva el·lisió va ser sufocada <- es va suspendre l'estatut. FRONT POPULAR 36 febrer noves eleccions, guanya el front popular format per centre-esquerre. Continuen les reformes parades el 33 i reinstaura la Generalitat GUERRA CIVIL 36-39 Preparació del cop d'estat 36 divisió entre dretes (defensaven la necessitat d'un cop d'estat militar) i esquerres (suport revolució social). Forces conservadores ataquen el front popular a través d'armes. Esclat guerra civil 18 juliol 36 es va organitzar un cop d'estat per fer fora el front popular, provocat per un sector important de l'exèrcit (Franco, Mola). A Catalunya es va aconseguir aturar la rebel·lió gràcies al poc suport de la població i el cossos policials lleials a la república igual que a Madrid, part País Basc, Astúries, Castella-la Manxa, Santander, part d'Andalusía i Extremadura // Però van vèncer a Canàries, nord Àfrica, Sevilla, Castella i Lleó, Galícia, Navarra i part Aragó. Espanya es va dividir en 2. Internacionalització del conflicte Alemanya hi va contribuir amb aviació, artilleria, carros de combat i equips de transmissió; Itàlia va aportar voluntaris. Els països democràtics-neutrals (Comitè de No-intervenció). La república va comptar amb l'URSS (va aportar armes i assessors militars). Onada internacional de solidaritat per defensar la legalitat republicana.

Entradas relacionadas: