Revolto formigo

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,79 KB

 

Bioclimàtiques: Orientació: cap al sud sempre toca sol.
Ubicació, el clima: temperatures temps humitat.
Entorn: no es el mateix una ciutat que al camp.
Jardí: arbres a la cara sud per fer ombra.
Volades: que entri llum i calor al hivern.
Aïllaments: retenir la calor o el fred a casa.
Cara nord: protegir amb vegetació per a que no afectin els vents.
Ventilació: de nord a sud, refresca més.
Obertures: cap al sud perque jçhi entri la llum i la calor.
Distribució: nord habitacions que es fan servir menys i al sud els més utilitzats.
Eines: pala,pic,escarpa,maceta,tallantó,pala plana,paleta,talla-rajoles,gaveta,casc,botes reforçadés.
Mola: Serveix per tallar o desgastar materials metàl·lics o pertis.
Grua torre: traslladar els materials a qualsevol part del edifici.
Grueta: semblant a la grua però s'utilitza en obres més petites o en llocs del edifici.
Formigonera: s'utilitza per fer morter o formigó barreges que s'aconsegueixen quan es remouen tots els materials.
Petris: Aglomerants: materials que quan es barregen amb aigua s'endureixen, ciments,guixos i calç.
Ciments: més conegut el ciment pòrtland que pot tardar mig dia en endurir-se. I el ciment natural ràpid que amb abans de mitja hora ja s'ha endurit.
Guix: aglomerant més antic,s'extreu l'aigua que contenen els algeps. El més usual es el guix blanc, serveix per lluir parets i l'escaiola que te més qualitat que el guix que serveix per motllures i decoracions.
Calç: calcinació de roques calcaries, serveix per emblanquir.
Conglomerats, morter i formigó: Un conglomerant es una massa formada per diversos elements de manera que tots queden units.
Morter: barreja de sorra, aigua i un aglomerant.
Formigó: Barreja de aigua, aglomerant, sorra i grava.El formigó armat serveix per que sigui més resistent a la flexió.
Materials ceràmics: argila: desintegració de les roques,es pot emmotllar amb facilitat, te molta plasticitat.
Obtenció de l'argila: de les pedreres.   Emmotllant: donar forma que es desitgi al material.
Dessecament: extrure l'aigua de les peces.   Cocció: adquirir gran duresa i resistència.
Rajoles: s'utilitzen per cobrir parets i per pavimentar.
Gres: la massa del gres es més compacta que la de les rajoles, gran resistència als canvis de temperatura.
Refractaris: aguanten temperatures molt altes.
Cobertes i façanés: façanés: son totes les parets exteriors de l'habitatge.
cobertes: son per guarnir i protegir una construcció per la part superior amb bigues, teules, aïllants...
Acabats interiors: terra: materials petris o fusta. Paviment continu: acabat amb una capa de paviment que té com a base formigó i està polida.
paviment discontinu: format per rajoles, peces de gres o terratzos.
La beurada es el que es posa entre les peces en una petita obertura amb la funció d'unir totes les peces.
parets: arrebossat: col·locar manualment capes de morter fines a la paret.
remolinat: fer lliscar una eina llisa amb moviments circulars perque quedi una mica rugosa la paret.
Lliscat: deixar allisat l'arrebossat d'una paret.
teula,cairó,trencaaigües,totxana,maó,totxo,rajola,sòcol,gelosia,revoltó,maó calat vist,encadellat.


Entradas relacionadas: