Resumen os dous de sempre castelao

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 6,71 KB

T3:A Prosa do1º terzo do S.XX


Na narrativa do 1º terzo do S.XX conviven narradores do S. Anterior(Francisca Herrera,Manuel García Barros,Lesta Meis) xunto Con outros renovadores( escritores do Grupo Nós), revista da cal Practicamente as mesmas persoas foron fundadoras e membros das Irmandades da Fala, dirixiron seccións do Seminario de Estudos Galegos, colaboraron na revista A Nossa Terra, publicaron literatura De todo tipo de e acabaron confluíndo na fundación do Partido Galeguista en 1931. O Grupo Nós, formado Por Vicente Risco,Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas, Antón Losada E Castelao. A revista Nós foi Fundada en 1920 e publicada en 1936.Risco foi o seu 1 director e Castelao o director artístico.Nela fóronse publicando múltiples Aspectos da cultura galega que aínda estaban por conñecer: a nosa Historia antiga, a xeograafía do país, a arte, a arte popular, a Lingua,a literatura, música tradicional...
Estudar A realidade do país e dala a coñecer foi o plan das Irmandades Desde 1916 e en 1923 foi apoiada polo Seminario de Estudos Galegos.

Caract. Membros G.Nós(nas Súas obras literarias e nos seus ensaios)

–universalizar A cultura galega.–a terra e paisaxe como elementos básicos da Identidade de Galicia.–a cultura galega non debe esquecer o Respecto pola tradición(se os fidalgos venden os pazos e as terras, Convertense en burgueses rendistas e remátase a Galicia Tradicional).

Narrativa:

Vicente Risco


Profesor De maxisterio en Ourense, onde se incorporou ás Irmandades.1º Director da Revista Nós.Enorme cultura,coñecedordas ideas e Correntes culturais na Europa do seu tempo. A súa obra narrativa é Unha continuación da súa obra ensaística(aqueles ttemas que o Preocupan, traspoñíaos nos seus libros).–No conto “Do Caso que lle aconteceu ao doutor Alveiros”;
plantea Un caso do mundo de ultratumba.–No conto “O Lobo da xente”;trata Dun caso de lobishome que el tiña realmente investigado na montaña Ourensá.–O relato “A Coutada”;
Diálogo entre un matrimonioque debaten si quedar a vivir en A Coutada ou marchar a vivir á cidade.–A novela “O Porco de pé”;
diálogo Hacia certa burguesía galega que describe o ascenso de nivel socila Dunha persoa que era busgués e rematou sendo alcalde. Remata nunha Exaltación do pobo cara o alclade.

Otero Pedrayo

Herdeiro Dunha familia fidalga, licenciouse en filosofía e letras e en Dereito. Gran coñecedor da xeografía de Galicia(catedrático de Xeog+Hist). En Ou, uniuse ás I. Da Fala e colaborou nas revistas Nós E A Nosa Terra. A súa obra narrativa é a + extensa da súa Xeneración, divídese en 3 partes:–Histórico-culturistas:
Céntrase Sobre a cultura da época histórica “A Romaría de Xelmírez”.
Novelas E contos realistas:
Descríbese con precisión a vida no mundo rural galego “Os Camiños da vida”.
Novelas De ideas:
A acción apenas avulta en favor do desenvolvemento das ideas do Autor a través dos seus personaxes “Arredor De si” Onde o protagonista é Otero.
Castelao(1886) Foi esencialmente un artista;pintor, caricato e humorista.Do G.Nós Foi o que + se implicou en política(dirixinte do P.Galeguista, Deputado nas Cortes de Madrid).

Obra Narrativa;

Oriéntase cara o relato curto, estilo sobrio e depurado tinxido de Humor.”O ollo de Vidro”;1º Relato macabro-humorístico, defunto ao que non lle podrece o ollo de Cristale (ve) quen se vai chegando polo seu cemiterio.”Cousas”;45 Relatos moi breves, todos eles cun debuxo do autor, personaxes Galegos da época, hai humor+sentimentalismo.”Retrincos”; 5 relatos de experiencias autobiográficas da infancia e do Adulto.”Os dous De sempre”;novela.Cada Capítulo cun debuxo.Narra a vida en paralelo de dous amigos de Infancia que medran de modo distinto.

Rafael Dieste

Cronolóxicamente Queda fóra do G:Nós, pero participou nas súas iniciativas: Seminario de Estudos Galegos, P. Galeguista. Difusor do teatro polas Vilas e aldeas de Galicia durante a República polo que tivo que Exiliarse a Buenos Aires e México.”Dos Arquivos do trasno”;único Libro de relatos, emprega a técnica do conto popular, caracterízase Pola brevidade+intensidade, misterio e fantasía e pola sorpresa que Ofrece no seu remate.

Ensaio e Xornalismo

Vicente Risco


Destaca “Teoría do Nacionalismo galego” E o artigo autobiográfico “Nós, Os inadaptados”.

Otero Pedrayo

Cultivou O ensaio histórico-artístico “As Cruces de pedra na Bretaña””As Cruces de pedra na Galiza””Sempre En Galiza”.

Cuevillas:

co Seu pequeño ensaio “Dos Nosos tempos” Sobre a prehistoria de Galicia. Todos os membros do G.Nós publicaron Ao longo da súa vida moitos traballos xornalísticos, dándolle ao Gaalego un pulo e unha presenza nos medios que ata daquela non Tivera, sendo publicados en A Nosa Terra E Nós E nos Cadernos do Semi. De Estud. Galegos.

Entradas relacionadas: