Resum tecno

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,94 KB

Resum tecno
Energia: solar, hidraulica, nuclear, geoternica, fotovoltaica, eolica
Energia: mecanica, termica, quimica, nuclear, radiant, electrica
Energia:cualsavol cosa que es capaç de fer cambis
Unitats de mesura:
joul (J),
kilocaloria(Kcal),
kilowatt/hora(KW.h)
Energies: segons origen:
renovaples No renovaples
Hidraulica Carbó
Solar Petroli
Eolica Gas natural
Biomassa Urani
Mareomotriu
geotermica
Segons l’us:
convencionalAlternativa
Hidraulica Minihidraulica
Carbo Solar
Petroli Eolica
Gas natural Biomassa
urani Mareomotriu
Geotermica

Maquines simples que augmenten la froça:
1.- palanca
Tipus
a) palanca de 1r grau® punt de suport entremitj de la força i la resistencia ex: valança
b) 2n grau® resistencia esta al mitj. Te aventatges mecanica,amb poca froça es pot vense força ex: trencanous
c) 3 graus® força al mitj ex: pinses

2.- politge i polispasts
politge ® 1 grau aixecar
polispast® convinació de politges

3.-torn: calanqua de primer grau
4.-pla inclinat: rampa per elevar coses fent menys esfors
5.- tasco: doble pla inclinat
6.- cargol: pla inclinat enrrollat en un silindre
Maquines simples que transmeten moviment
1.- engrenatges: ex: rodes dentades
Dents de les rodes son iguals
Roden en sentit contrari
2.-corretja: 2 politges amb una cadena
3.-cadena: cadena + roda dentada
4.-cargol sense fi: cargol amb roda dentada cada volta que fa el cargol fa avençar una dent´
Maquines simples que transformen el moviment
Circular en lineal
1.- pinyo-cremallera: va de sircular a lineal, un moviment de gir del pinyo fa desplaçament lineal de la barra.
2.- cargol-femella: la femella es desplaça linealment sovre el cargol

Circula en alternatiu
1.- biela-menovella: transforma un moviment lineal en alternatiu
2.-exentrica: converteix el moviment circular en alternatiu
3.- cigonyal: transforma moviment circular en alternatiu
4.- lleva-seguidor: transforma moviment de gir en moviment lineal alternatiu

Maquines termiques:
Convustiu externa: maquines de vapor
Convustio interna:
1.- motor de quatre temps: admissió, compressió, explixió, escapament
2.- motor de dos temps: compressió-explosió, escapament-admissió

Formules:
1Kcal = 4180J = 4,18Kj
1KW.h = 360000J = 3600Kj
Ex: per escalfar el menja fan falta 1000Kcal quans J nesesitem:
1Kcal ® 4180J 1000.4180= 418000:1=
418000J
1000Kcal ® x
Potencia electrica: P = V.I wats=tensio.ampers
Ex: Si tenim un video que funciona a 220V i la intensitat de 2A quina P tindra
P=220.2=
440
Transformador: V¹.I¹=V².I²
Palanques:F.Bf = R.Br força. Braç de la força= resistencia . braç de la resistencia
F:?¨ x.2,3=100.1
Bf=2,3m x= 100.1:2,3
R=100N x= 43,4N
Br=1m
Politges i polispasts: F = R : 2nombre de politges movils
F:? x= 100:2
R:100 x= 500
Torn:
F.Bf=R.Br
x.1,2=100.1,4 P=?
Bp=1,2m
R=100N
Br=1,4m
Pla inclinat: F.b=R.a
R:8000N x.2=8000.1
a:1m x=8000.1.2
b: 2m x=4000
F:?
Engrenatges: Z¹.W¹=Z².W²
Z:nombre de dents
W: velositat(revolucions per minut
.
Z¹=12 12.1=6.2= mirar si donen igual
W¹=1m
Z²=6
W²=2
Corretja: rodona amb pal al mitg¹.W¹=rodona².W²
Rodona= diamentre de politja
W:velocitat angular politga
R
¹:9 9.100=3.x
W¹:100
R²:3
W²:?
Cadena:Z¹.W¹=Z².W²
Z:nombre de dents
W: velocitat engolar
Relacio de transmisio: r=Wconduida(rep movi.):Wmotriu(fa movi.)
Cilindrada:
V= 3,14.r².h r:radi del cilindre h:altura

Entradas relacionadas: