Repercussions ambientals de les activitats econòmiques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,38 KB

 

8Riscos antròpics a Catalunya:


Incendis Forestals i estalls són alguns dels riscos ambientals q Catalunya pateix. Aquest tipus de riscos depen de condicions geogràfiques, com sequera, vent o Orografia. Incendis són un risc antròpic, ja que majoria són resultat d'una Acció humana.-Altre tipus de risc antròpic està relacionat amb presència D'instal·lacions productives. 

9Prevenció de riscos ambientals a Catalunya:

Finalitat-->prevenir efectes de riscos ambientals. Catalunya ha desenvolupat plans basats en analisi de riscos específics. 1-Pla INUNCAT: pla d'emergencis per inundacions a Catalunya. 2-Pla NEUCAT: pla D'emergència per neu a Catalunya. 3-Pla SISMICAT: pla d'emergències sísmiques a Catalunya. 

10Prevenció de riscos antròpics a Catalunya:

1-Pla INFOCAT: Objectiu--> fer front a emergències per incendis forestals. 2-PLASEQTA: Objectiu-->prevenir conseqüències  d'accidents.                        3-TRANSCAT: Objectiu-->prevenir els accidents de transport de mercaderies. -De tots aquests plans, se'n fa un seguiment i actualització constants i, Simulacres. 

11Repercucions ambientals d'activitats econòmiques. 11.1Contaminació:


Una de les conseqüències ambientals més negatives D'activitat humana. Es produeix x introducció en medi d'una substància q pot Ser perjudicial x salut. -Contaminació és classifica segons medi: 1-Contaminació atmosfèrica:presència a l'atmosfera de gasos en suspenció. Contaminants provenen de processos de combustió en activitats de transport i Industrials. Es produeix boirum i smog q és boira densa carregada de partícules Contaminants. 2-Contaminació d'aigua:es produeix en mars, rius i aqüífers. Ocasionada x abocaments, residus industrials i aigües residuals. 3-Contaminació del sòl:es dona després d'aplicació de pesticides, per filtracions de Canalitzacions d'Aigües residuals. -Contaminació es classificada en funció D'agent contaminant: 1-Contaminació química:introducció de substàncies Perilloses x salut. 2-Contaminació radioactiva:dispersió de materials Radioactius. 3-Contaminació acústica:produida pel soroll a pot provocar les Fàbriques i pot causar danys en qualitat de vida. 4-Contaminació Tèrmica:alteració de temperatura de medi de forma perjudicial. 5-Contaminació Electromagnètica:produida a partir de raciacions generades per equips Electronics i d'intsal.Lacions ellèctriques. 6-Contaminació lumínica:resplendor De llum difosa al cel de nit produida per enllumenat de ciutats i cotxes. 7-Contaminació visual:gran quantitat d'elements q deterioren la qualitat Estètica.-UE han notat dels danys q produeix contaminació i, qui la produeixi Serà condemnat i, en extrems, a la presó.

11.2Canvi climàtic:

modificació Que pateix clima en relació amb el pas del temps de forma global.-Éssers humans Són els q poden influir més en canvi climàtic, ja q en pocs anys l'influència Ha augmentat.-

Efecte hivernacle

->consisteix en l'escalfament del sòl a Partir d'energia solar.-Increment dels gasos d'efecte hiverna. Es donat per: 1-Crema de combustibles fòssils. 2-Increment de desforestació i incendis. 3-Increment d'activitats agrícoles.-Conseqüències-->1-Increment de Temperatura d'oceans i aire prooca desglaç. 2-Augmentarà nivell de mar i S'inundaran zones poblades. 3-Aigua d'oceans s'expandeix i redueix capacitat D'agafar CO2. 4-Augment de temperatura d'oceans i transforma ritme i força de Corrents. 5-Increment de Desertització i erosió de sòl. 6-Desaparició d'espècies. 7-Variació en Distribució geogràfica dels conreus.

11.3Destrucció del paisatge:

Acció De l'ésser humà pot arribar a ser destructiva per a paisatges, com la pluja àcida, desemboscament, erosió i desertificació i incendis. 

11.4Empremta Ecològica(biocapacitat):

és un indicador de sostenibilitat que Resumeix per cada persona l'àrea necessària per fer recursos que utilitza i per Assimilar recursos q fan. 

12Respostes per la sostenibilitat


 

12.1Conferència D'Estocolm i desenvolupament sostenible: -

1970-->científics van alertar Al govern sobre problemes q el planeta estava patint i es va veure relació entre Humans i natura. -1972-->es celebra a Estocolm, primera reuníó mundial del Medi ambient amb 113 paisos.-Informe quedà definit en tres pilars del Desenvolupament sostenible: 1-Progrés econòmic:integrar costos ambientals i Plantejar convivència de produir i consumir de forma viable pel medi. 2-Justícia social:que garanteixi condicions de vida dignes a comunitats humanes I enforteixi cohesió social. 3-Preservació del medi ambient:sovint els Desequilibris ambientals situen sectors de població en situació vulnerable Davant desastres naturals. 

12.2Altres conferències:

Conferència De Río de Janeiro es va elaborar l’Agenda 21 on hi havia  mesures pel Segle XXI per a la protecció de la diversitat biològica, i contra el canvi Climàtic. -Altres conferències, q no van passar de mostrar bones intencions: Johannesburg, 2002; Balí, 2007; Copenhaguen, 2009; Varsòvia, 2013. La de Kyoto Al 1997, es va elaborar el Protocol de Kyoto en que majoria de països Industrialitzats s’obligaven a reduir les emissions de gasos contaminants Responsables de l’escalfament global. -Actualment la UE i el Japó són els més Compromesos en la lluita contra el canvi climàtic. Els Estats Units es mostren Reticents a rebaixar els seus nivells de contaminació per interessos Econòmics. 

12.3Ecologia i moviments ecologistes:

Es va anar Desenvolupant una consciència ecològica, per tant, la forma d’actuar de cadascú Repercuteix en tots els altres i en tot el món de manera negativa o positiva. -Avui han proliferat molts grups conservacionistes dedicats a promoure la Protecció d’espècies vegetals i animals o determinats paisatges de singularitat O bellesa especials. Altres moviments han evolucionat cap a denúncia d'excessos Del sistema capitalista com a responsable d'espoli, destrucció, desigualtat i desequilibris Que hi ha en nostre planeta. 

13Solucions per sostenibilitat. 13.1Educació ambiental:


 

És una de les propostesmés Necessàries davant la crisi ambiental.
Procés d’aprenentatge que facilita Comprendre la realitat del medi ambient i del procés que ha conduït al Deteriorament actual. -Objectiu-->cada individu prengui consciència q és un ésser q pertany a un entorn i el farà sentir-se responsable de la utilització Que en fa i serà capaç de prendre decisions correctes que permetin el Manteniment del medi ambient. 

13.2Consum responsable:

Modificar Nostres hàbits quotidians de manera que triem els productes i els serveis, no Només segons la seva qualitat i preu, sinó també pel seu impacte ambiental i Social. Prioritzar la compra i el consum de productes i, també que es Garanteixi que no hi ha hagut explotació laboral social i econòmica de cap Treballador ni de nens/-es. I, consumir menys i de forma més racional. 

13.3Reciclatge:

Producció Cada vegada més gran de residus ha obligat a desenvolupar mètodes de Tractament, com: 1-La reducció. 2-La reutilització. 3-El reciclatge. 4-La Recuperació energètica en plantes incineradores. 

13.4Banca ètica:

Entitat financera q Combina beneficis socials i ambientals amb rendibilitat econòmica dels bancs Convencionals, i es distingeix per naturalesa socials dels projectes que Finança, pel compromís ètic de les empreses i per transparència de les Actuacions. Financen projectes de contingut social o ambiental. Es dona suport A persones o empreses excloses dels sistema financer tradicional. 

13.5Agricultura Ecològica:

Sistema de conreu basat en l'utilització òptima de recursos Naturals sense fer servir llavors transgèniques.-Objectius-->1-respectar la Dinàmica interna dels ecosistemes, produir aliments lliures de residus químics Tot conservant fertilitat de la terra. 2-usar recursos renovables. 3-evitar Contaminació derivada d’algunes tècniques agràries modernes. 4-permetre q Agricultors treballin de manera saludable. 


Entradas relacionadas: