Repàs d'història de Catalunya: Relacionar reis amb fets i conseqüències

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,4 KB

Socials

Repàs examen


RELACIONAR REIS AMB FETS

Carlemany, Lluís el Piadós, Guifré el Pelós, Borrell II, Jaume I, Pere I


Marca Hispànica - definició (resposta 1ra clau per estudiar)


Les pàries (què són i conseqüències del seu pagament)


L’aprisió: Fórmula jurídica que permetia al pagès accedir a la propietat de la terra al cap de trenta anys de treballar-la / Cartes de poblament i de franquesa


Naixement de la corona d’Aragó (Alfons I el Bataller, Ramir II, Peronella, Ramon Berenguer IV)


Quin motiu empeny els reis catalans a emprendre la conquesta cap al sud de Catalunya? Pèrdua d'occitània i la mort de Pere I


Relacionar reis amb conquestes territorials (mirar gràfic que hi ha penjat al sites)


Per què interessaven les illes Balears?

Perquè era un port comercial / blat / pirates / enclau militar


El pactisme: Limitació del poder reial a través de l'obligació de pactar amb les Corts.


Braços representats a les corts


Funcions de la Generalitat

  • Encarregada de vetllar pel compliment de les lleis i constitucions de Catalunya.

  • Recaptar impostos acordats amb les corts.


Organismes de govern de la ciutats de Barcelona

5 consellers + Consell de Cent (tres mans, representativitat desigual)


Crisis segles XIV i XV (pesta negra i CPE 5 pg 132)


Conseqüències pujada d’impostos: Conflictivitat social, guerres remences, malestar...


Classificar els grups que es van enfrontar a la guerra civil catalana (esquema copiat pisarra) entre bàndol reial (rei, busca i pagesos remença) i bàndol contrari al rei (biga, noblesa i Església)

Entradas relacionadas: