Que es el repartiment tradicional dels costos

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,55 KB

 

el càrtel és una agrupació informal d’empreses, que, encara que conserven la seva independència, s’associen per disminuir o eliminar la competència del mercat.

el càrtel o acord col·lusiu sol adoptar dues formes:

- competència sense preus: les empreses competeixen en disseny, qualitat o qualsevol altre factor, però respectant un preu acordat conjuntament.

-
repartiment de mercat: el mercat pot dividir-se en parts iguals o per zones geogràfiques. També poden pactar-se quotes de producció per a cada empresa.

6. Monopoli

una única empresa cobreix tota la demanda i gaudeix de plena capacitat per a decidir quant produeix i a quin preu.

les seves barreres d’entrada:

- accés en exclusiva a un recurs: l’empresa que controli un factor de producció imprescindible per a obtenir un bé o servei serà l’única capaç de fer-ho.

- existència de drets legals: segons tinguin un origen privat o públic, els drets es classifiquen en:

        - patents: sistema de protecció legal pel qual es reconeix a qui ha ideat un nou invent       aplicable a la indústria, el dret de la seva explotació en exclusiva durant un temps determinat. Aquest dret pertany al inventor, que podrà vendre, donar o llegar lliurement el seu invent

         - concessions administratives

- naturalesa del servei prestat:

- avantatge en costos: si una empresa produeix aun cost inferior que les seves competidores, dominarà el mercat.


6.1. El funcionament del monopoli

amb l’oferta a les mans d’una única empresa, els ingressos depenen de la demanda, de tal manera que, per a vendre més, cal abaixar el preu. Però pot ser que interessi vendre poques unitats a un preu alt en lloc de moltes unitats a un preu baix. Dependrà en la mesura en què la demanda del bé en qüestió sigui inelàstica o elàstica:

a) béns amb demanda molt inelàstica: béns que tenen molt pocs o cap substitutiu i són de primera necessitat pel consumidor. A l’empresa la compensa augmentar els preus.

b) béns amb demanda elàstica: béns prescindibles per al consumidor o que admeten substitucions. En conseqüència l’empresa necessita abaixar els preus per a vendre més productes.
Entradas relacionadas: