Relacions del subjecte i predicat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,67 KB

Entre el SN i el SV s'estableixen unes relacions de:
-Concordança:coincideixen la persona i el nombre gramaticals del nucli del subjecte,el del predicat,el nucli del SN i els ements que l'acompanyen(determinants).
-Jerarquia:els dos nivells sobre els quals es forma l'oració son el nucli del subjecte i el del predicat.
que poden estar acompanyats de complements que en completen el significat. aquests es troben en una posició inferior.
farisaicament:de manera hipòcrita,falsa.
esgrimir:utilitzar.
meticulosament:de manera extremadament curosa en petits detalls.
minso:escàs.
gatzara:cridòria,brogit, amb què una colla de gent manifesta la seva alegria.
recança:greu que sap de fer o d'haver fet quelcom,de deixar-ho o d'aver-ho deixat de fer.


-Categories gramaticals!!
Nom o substantiu:
expressa conceptes referits a persones,animals,coses.Variable.
Verb:expressa el que fa el subjecte,el seu estat,la seva situació.Variable.
Ajectiu:expressa la qualitat d'una persona,animal,cosa.Variable.
Adverbi:modifica el significat d'un verb,un adjectiu o un altre adverbi.Invariable.
Preposició:expressa la relació de dependència d'un element,generalment un nom,amb altres elements.Invariable.
Determinants:acompanya a un nom.Variable.
Conjunció:expressa la relació entre diferents categories,sintagmes o oracions.Invariable.
Pronom:substitueix el nom.Invariable.
.-esbatanat-ada:molt obert,obert de bat a bat.
ablanir:fer tornar tou o bla.
aviar:deixar anar,posa en camí o en moviment.
insidós-osa:fet astutament per fer mal.
apotecari-ària:farmacèutic.
amortallar:vestir i preparar una persona per enterrar-la.

Entradas relacionadas: