Quina relació existeix entre el nombre d’empreses d’un mercat i els preus?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,72 KB

 

Característiques del mercat-
Global -Eficient -Homogeni -Alt grau de transparencia -Fixen els preus de tipus de canvi

-Moneda més important, el dólar -Sempre està en variació

-Els centres financers més importants: Londres, Nova York i Singapur -Principals participants: bancs, multinacionals, institucions no bancàries i bancs centrals

Qui participa? -Entitats bancàries-Empreses i persones físiques

-Especuladors -Bancs centrals i governs -Entitats no bancaries ->dealers: persones o entitats que actuen per compte propi

Funcions del mercat de divises

-permet transferir poder adquisitiu entre paisos

-proporciona instruments i mecanismes per finançar el comerç i les inversions internacionals

-faciliten la cobertura i l’especulació

Mercat espanyol de divises: realitzen transaccions de compravenda de divises a Espanya, ja sigui amb euros o altres divises

Diferencia entre moneda i divisa

La moneda és l’unitat física i la divisa a referencia a l’unitat monetaria de cada país.Els bitllets no es consideren divises.

-Divises convertibles: -Llibertat de moviments de capital -sistema financer estable -suficients moviments a la balança de pagaments del país

-Divises no convertibles: aquelles que no poden ser lliurement convertides o canviades a altres diveses. Només hi ha 11 divises convertibles

Oferta i demanda en el mercat de divises

Oferta

Demanda

-entrada de diners-sortida de capital

-exportacions de béns i serveis-importacions de béns i serveis

-inversions estrangeres-inversions fetes a l’estranger

-transfèrencies rebudes de l’estranger -tranferències publ i priv

-préstecs sol·licitats a l’estranger-préstecs donats a l’exterior

Tipus de mercats de divises

-Termini d’entrega -mercat canvi al comptat: entrega immediata

-mercat a termini: es negocien obligacions a termini

-Pel volum de transacció -mercat minorista -mercat majorista -mercat d’intercanvi

Teories de la formació dels tipus de canvi

-Teoria de la paritat del poder adquisitiu (TPPA):

relaciona els tipus de canvi al comptat amb la inflació. Quan la inflació augmenta, el tipus de canvi al comptat, també a més la moneda es deprecia, i viceversa

-Teoria de la paritat del tipus d’interés (TPTI):

es basa en els productes financers. No només té en compte la divisa, sinó l’interés

Tipus de canvi

-Manera directe:

valor d’una unitat monetaria estrangera en termes de la moneda nacional USD/EUR=0’9765

-Manera indirecte:

valor de la unitat monetaria nacional entermes d’una moneda estrangera EUR/USD=1’0224

Entradas relacionadas: